Kannanotto

Seuraavan 20 vuoden aikana Suomen metsätalousmailta on katoamassa kaikki yli 160 vuoden vanhuusikään ehtineet, monimuotoisuutta ylläpitävät metsät. Metsän asukkaiden osalta mm. hömötiaisia ja töyhtötiaisia on puolet vähemmän kuin 15 vuotta sitten. Elinympäristöjen köyhdyttämisen lisäksi metsähakkuilla tuhotaan suoraan lintujen ja eläinten pesiä siitä huolimatta, että niiden häiritseminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Laajat avohakkuut aiheuttavat myös ihmisille traumaattisia kokemuksia, joissa muistojen täyttämä tuttu metsä antimineen on poissa seuraavien sukupolvien elämästä.

Tällä hetkellä Suomen metsähakkuiden kiintiöitä kasvatetaan siinä määrin, että tutkijat näkevät kaikkien suunniteltujen puunkäyttöinvestointien toteutumisen vaarana Suomen hiilinieluille ja ilmastopolitiikalle. Toisin sanoen lyhytnäköiset taloustavoitteet uhkaavat metsien kykyä ylläpitää elämäämme. Samaan aikaan kyselyissä valtaosa suomalaisista haluaisi säilyttää metsät mahdollisimman luonnontilaisina. Jos olet huolestunut Suomen nykyisistä metsähakkuista, istu Helsingin tuomiokirkon portaille 27.10.2018 klo 14 ja osallistu siten Meidän metsämme -kannanottoon. Kannanoton suojelijana on arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.

Tutustu myös kannanottona annettavaan tekstiin, jolla vaadimme tarvittavien metsän suojelutoimien toteuttamista sekä metsänhoidon kehittämistä ekologisesti kestävämpään suuntaan. Kannanotto viittaa ja liittyy sisällöllisesti WWF Suomen metsävisioon 2025, 24.3.2017 julkaistuun 68:n tutkijan julkilausumaan Suomen metsänkäyttösuunnitelmien seurauksista sekä 17.5.2018 julkaistuun Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteeseen.

Ohjelma

Pidetään metsistämme parempaa huolta! Kaikki metsän ystävät, tulkaa siis Helsingin Senaatintorille tuomiokirkon portaille lauantaina 27.10. klo 14-16.30. Ottakaa mukaan: lämpimät metsänväriset vaatteet, sienikorit piknikeväineen, kiikarit, istuinalustat ja muuta metsäistä rekvisiittaa, esimerkiksi metsäinen hattu!

Keskeisenä osana kannanottoa toteutamme Senaatintorilla laadukkaan Meidän metsämme -ohjelmakokonaisuuden. Ohjelman toteuttajina on kaikenikäisiä metsän ystäviä, harrastajia, metsänomistajia, tutkijoita, luontoyrittäjiä ja erilaisia metsäalan toimijoita. He kertovat metsän merkityksestä, ilmaisevat huolensa metsän monimuotoisuuden köyhtymisestä sekä jakavat tietoa erilaisista tavoista hyödyntää metsää kestävästi ja suojella sitä. Ohjelmassa on luvassa lyhyitä haastatteluja ja puheenvuoroja, metsähenkistä laulua, tanssia ja muuta – myös osallistavaa – ilmaisutaidetta. Tapahtuman juontaa Johanna Storck. Metsäkuoroa johtaa Johanna Almark Mannila ja tapahtuman koordinaattorina toimii Anni Klein.

Ohjelma rakentuu kolmesta osasta: 1. Metsäilo: jaamme tärkeitä metsäisiä muistoja ja kokemuksia. Iloitsemme ja nautimme metsäjuhlan tunnelmasta. 2. Metsäsuru: kunnioitamme surua menetetystä metsäluonnosta. Saamme tietoa metsien monimuotoisuuden köyhtymisestä. Laulamme itkuvirren. 3. Toivo ja tahto: etsimme yhdessä ratkaisuja metsän monimuotoisuuden turvaamiseksi ja kestävien käyttömuotojen yhteensovittamiseksi. Jaamme tietoa metsien erilaisista suojeluvaihtoehdoista.

Ohjelmaan osallistuvat metsien puolesta hyväntekeväisyysperiaatteella mm. Pirkko Fihlman (Äänellä itkijät ry), Ilona Hankonen, Paloma Hannonen (SLL), Irma Heiskanen (Esiäitien essut), Minna Hokka, Hannes Hyvönen, Ikiruuhi, Henrik Westerholm (Luonnonperintösäätiö), Pauliina Kainulainen (Kohtuus Vaarassa -liike), Aatos Kallio, Juhani Karhumäki (Salon luonnonmetsäsäätiö), Emma Kari (Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmä), Milka Keihäs, Ida Korhonen (Luonto-Liitto), Panu Kunttu (WWF Suomi), Amelie Lindholm ja Siv Ilola (Salo – Lasten Laulukaupunki ry), Erkki Lähde, Eeva-Stiina Lönnemo (Salon TasausKohtuusPaja), Antti Majava (BIOS-tutkimuyksikkö), Sampo Manninen, Santtu Merjanaho (Suomen psykologiliitto), Anitta Miikkulainen (Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri), Panu Pihkala, Toni Ruuska, Pertti Salolainen (Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmä), Heikki Simola, Anna Stenström (Vihreä Elämänsuojelun Liitto), Tero Toivanen (BirdLife Suomi), TMMT Ryhmä ja Birgitta Wulf (Roskisnalle).

Tuontanto, ohjaus ja käsikirjoitus: Työryhmä / Minna Hokka, Eeva Houtbeckers, Juhani Karhumäki, Teemu Lehtinen, Eeva-Stiina Lönnemo, Paula Lönnemo, Ulla Montin, Toni Ruuska, Adina Tallberg, Carmela Wager ja Birgitta Wulf.

Metsätietoa