Ställningstagande

Under de närmaste 20 åren kommer Finlands alla över 160 år gamla skogar att försvinna. Dessa skogar upprätthåller skogarnas biologiska mångfald. För skogens invånare är denna utveckling förödande: antalet tofsmesar och svartmesar har minskat med hälften på bara 15 år. Förutom att livsmiljön utarmas förstörs fågelbon och andra djurs bon pga. skogshyggen, även om det enligt lagen om naturskydd är förbjudet att störa häckande djur och deras bon. Omfattande kalhyggen förorsakar traumatiska upplevelser också hos människor. Den välbekanta skogen med alla dess minnen och allt den gett och bidragit med finns inte mer och inte alls i de följande generationernas liv.

För tillfället utökas Finlands skogshyggen i så hög grad att forskarna anser att de investeringar som nu planeras inom träindustrin äventyrar Finlands koldioxidsänkor och landets klimatpolitik. Samtidigt visar undersökningar att merparten av finländarna vill bevara skogarna i högsta möjliga naturtillstånd.

Omkring 400 människor samlades i Helsingfors domkyrkas krypta 27.10.2018 för att ta ställning för VÅRA SKOGAR. I programmet som byggdes upp av personliga berättelser, konstnärliga inslag och vetenskapliga anföranden uttrycktes både skogsglädje och skogssorg. Forskare, skogsägare, företagare och politiker spann vidare på frågan om hur skogsvården kan förnyas i hållbar riktning. Ställningstagandet överlämnades i sin skriftliga form till miljöministerns och jord- och skogsbruksministerns representant. Ställningstagandet hänvisar och ansluter sig innehållsmässigt till WWF Finlands Vision för skogen/Metsävisio 2025, Finlands Naturskyddsförbunds målsättningar gällande skogen 2018-2030, Deklarationen (24.3.2017) av 68 forskare om följderna av skogsbruksplanerna i Finland samt medborgarinitiativet ”Förpassa kalhyggen till historien” (Avohakkuut historiaan, 17.5.2018).


Ryhmä metsässä

Metsäasiantuntijat keskustelivat Salossa Muurlan opistolla kannanoton esiin nostamista aiheista

Meidän metsämme -työryhmä kutsui metsäalan asiantuntijoita ja vaikuttajia yhteiseen dialogi-tyyppiseen keskusteluun, jonka aiheena oli metsätalouden kestävyys eri näkökulmista. Ajatusten vaihdossa oli mukana Meidän metsämme kannanoton työryhmän edustajien lisäksi metsäasiantuntijoita Maa- …

Meidän metsämme -kannanotto 27.10.2018

Kannanoton videotallenne

Taltioitu 27.10.2018 Meidän metsämme -tapahtumassa. 0:00 Aloituslaulut / Ikiruuhi Duo 9:25 Kannanoton avaus / juontaja Johanna Storck, työryhmän pj. Paula Lönnemo 13:06 Kannanoton suojelijan Kari Mäkisen tervehdys / TT Pauliina …

Joensuussa järjestettiin “Jatkuva kasvatus vaihtoehtona metsätaloudessa” seminaari 20.-21.10.2018

Seminaarin ensimmäisenä päivänä kuultiin luennot metsäsuunnittelun, luontovaikutusten, metsänomistajan sekä riistanhoidon näkökulmista. Lisäksi Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan metsänhoitajat ry., Joensuun kaupunkirakennelautakunta, All Youth -hanke sekä Metsäkeskus olivat edustettuina päivän päättäneessä paneelikeskustelussa. Toisena …

Juuri ja Juuri – Hannes Hyvösen haastattelu

Petri Hännisen videolla hirsirakentaja ja taiteilija Hannes Hyvönen rakentaa teoksensa Juuri ja juuri Helsingin Senaatintorille osana Meidän metsämme -tapahtumaa 27.10.2018. Hannes kertoo omasta suhteestaan metsään ja näkemyksensä metsiemme hoidosta.

Torilla

Vastine Meidän metsämme -kannanoton järjestäjiltä koskien Maaseudun tulevaisuuden pääkirjoitusta 31.10.2018

Maaseudun tulevaisuus on nostanut toistuvasti kirkon otsikointiinsa uutisoidessaan Meidän metsämme -kannanotosta ja käyttää verkossa virheellisesti aihetunnistetta “kirkon metsäkampanja”. Kyseessä ei ole kirkon metsäkampanja, vaan Helsingin tuomiokirkkoseurakunta oli mukana tapahtumassa yhtenä …

Ilona Hankonen

Ilona Hankonen: Metso-rahoituksesta sekä paremmasta tiedosta avohakkuiden vaihtoehdoista on metsänomistajille pelkkää hyötyä

Ilona Hankonen on metsänomistaja, joka tarvitsee metsiltään tuottoa sijoitetulle pääomalle. Hän on valinnut luontoarvopainotteisen metsänhoitolinjan, joka ei ole heikentänyt metsän tuottoa mitenkään. Hankoselle jatkuva kasvatus on antanut hyvän tuoton, jota …

Pertti Salolainen

Pertti Salolainen: Metso-ohjelman rahoitus vuoteen 2025 pelastettava

Puhe Meidän metsämme -tilaisuudessa 27.10.2018 klo 14.00 Vanhojen metsien kohtalo on Suomessa vakavasti uhattuna. Kun sellukattiloita ollaan rakentamassa kuvainnollisesti sanoen jokaiseen niemen notkoon ja saarelmaan, on välttämätöntä lisätä erityisesti luonnon …

Henrik Westerholm ja Juhani Karhumäki kertoivat metsän suojelusta säätiöiden kautta

Meidän metsämme -kannanotossa pitivät jaetun puheenvuoron Luonnonperintösäätiön Henrik Westerholm sekä Salon luonnonmetsäsäätiön Juhani Karhumäki. Nämä säätiöt ovat suojelleet mittaamattoman arvokkaita kohteita Suomessa. Kuka tahansa voi pienelläkin summalla osallistua metsäalueiden suojeluun. …

Erkki Lähde

Erkki Lähde: Jatkuva kasvatus kunnan tai seurakunnan metsien hoidon ja hakkuun menetelmäksi

Moni kunta ja seurakunta omistaa metsiä ja useimmiten siellä, missä ihmiset ulkoilisivat mielellään! Sivun lopussa on tarjolla metsänhoidon professori emeritus Erkki Lähteen toimittama teksti, jolla sellaisenaan tai sopivasti täydentäen ja …

Hannes Hyvönen

Hannes Hyvönen: Jos halutaan rakentaa puusta, tarvitaan laadukasta rakennuspuuta

Hirsirakentaja, taiteilija ja Hirsitaito ry:n varapuheenjohtaja Hannes Hyvönen arvostaa pohjoisen puun todella hienoksi ja kauniiksi materiaaliksi. Valitettavasti Suomessa on yli puoli vuosisataa metsienkäsittelyllä pyritty maksimoimaan määrää eli hakkuista saadut kuutiot. …

Kaikki kirjoitukset

Delta

Dela vidare på sociala medier och delta i diskussionen på

#meidänmetsämme
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

På vår informationslista berättar vi om hur ställningstagandet framskrider och om resultaten. Du kan komma med på listan genom att skriva till

Skriv under miljöorganisationernas medborgarinitiativ

Avohakkuut historiaan!