Förstasidan

Skogens biologiska mångfald har en avgörande betydelse för allt liv och för ett ekologiskt hållbart välbefinnande. Medborgarnas ställningstagande VÅRA SKOGAR kräver att behövliga skogsskyddsåtgärder genomförs samt att skogsvården utvecklas i en mera hållbar riktning. Se videon från evenemanget 27.10.2018.

Under de närmaste 20 åren kommer Finlands alla över 160 år gamla skogar att försvinna. Dessa skogar upprätthåller skogarnas biologiska mångfald. För skogens invånare är denna utveckling förödande: antalet tofsmesar och svartmesar har minskat med hälften på bara 15 år. Förutom att livsmiljön utarmas förstörs fågelbon och andra djurs bon pga. skogshyggen, även om det enligt lagen om naturskydd är förbjudet att störa häckande djur och deras bon. Omfattande kalhyggen förorsakar traumatiska upplevelser också hos människor. Den välbekanta skogen med alla dess minnen och allt den gett och bidragit med finns inte mer och inte alls i de följande generationernas liv.

För tillfället utökas Finlands skogshyggen i så hög grad att forskarna anser att de investeringar som nu planeras inom träindustrin äventyrar Finlands koldioxidsänkor och landets klimatpolitik. Samtidigt visar undersökningar att merparten av finländarna vill bevara skogarna i högsta möjliga naturtillstånd.

Omkring 400 människor samlades i Helsingfors domkyrkas krypta 27.10.2018 för att ta ställning för VÅRA SKOGAR. I programmet som byggdes upp av personliga berättelser, konstnärliga inslag och vetenskapliga anföranden uttrycktes både skogsglädje och skogssorg. Forskare, skogsägare, företagare och politiker spann vidare på frågan om hur skogsvården kan förnyas i hållbar riktning. Ställningstagandet överlämnades i sin skriftliga form till miljöministerns och jord- och skogsbruksministerns representant. Ställningstagandet hänvisar och ansluter sig innehållsmässigt till WWF Finlands Vision för skogen/Metsävisio 2025, Finlands Naturskyddsförbunds målsättningar gällande skogen 2018-2030, Deklarationen (24.3.2017) av 68 forskare om följderna av skogsbruksplanerna i Finland samt medborgarinitiativet ”Förpassa kalhyggen till historien” (Avohakkuut historiaan, 17.5.2018).

Osallistu keskusteluun aihetunnisteella: #meidänmetsämme

Liity sähköpostilistalle lähettämällä pyyntö osoitteeseen: info@meidanmetsamme.org

Arrangörer

Evenemangets huvudarrangör är en skogarbetsgrupp inom Suomen Kohtuusliike som är ett nätverk av aktiva medborgare vars strävan är att gynna en måttlig och rättvis livsstil anpassad till jordklotets bärkraft. Skogsarbetsgruppen samlades för första gången under hösten 2017. Arbetsgruppen består av aktiva medborgare med sakkunskap inom ekologi, teologi, självhushållning, informationsbehandling, folkmusik, forskning och scenografi.

Samarbetsparter är bl.a. Finlands naturskyddsförbund, Natur och Miljö, WWF Finland, Luonnonperintösäätiö, Jordens Vänner, Helsingfors domkyrkoförsamling, Salon TasausKohtuusPaja/Omställning Salo, Salon luonnonmetsäsäätiö, rörelserna Kohtuus vaarassa och Kohtuus Kymenlaaksossa, Gröna Förbundet för Livets Beskydd rf och Ilmastovanhemmat (Klimatföräldrarna).