Ställningstagande

Under de närmaste 20 åren kommer Finlands alla över 160 år gamla skogar att försvinna. Dessa skogar upprätthåller skogarnas biologiska mångfald. För skogens invånare är denna utveckling förödande: antalet tofsmesar och svartmesar har minskat med hälften på bara 15 år. Förutom att livsmiljön utarmas förstörs fågelbon och andra djurs bon pga. skogshyggen, även om det enligt lagen om naturskydd är förbjudet att störa häckande djur och deras bon. Omfattande kalhyggen förorsakar traumatiska upplevelser också hos människor. Den välbekanta skogen med alla dess minnen och allt den gett och bidragit med finns inte mer och inte alls i de följande generationernas liv.

För tillfället utökas Finlands skogshyggen i så hög grad att forskarna anser att de investeringar som nu planeras inom träindustrin äventyrar Finlands koldioxidsänkor och landets klimatpolitik. Samtidigt visar undersökningar att merparten av finländarna vill bevara skogarna i högsta möjliga naturtillstånd. Om du är bekymrad över de pågående skogshyggena i Finland, sätt dig på domkyrkans trappor i Helsingfors 27.10.2018 kl. 14 och delta på så sätt i ställningstagandet VÅRA SKOGAR. Beskyddare är ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen.

Bekanta dig också med ställningstagandets textversion i vilken vi kräver att behövliga skogsskyddsåtgärder genomförs samt att skogsvården utvecklas i en mera hållbar riktning. Ställningstagandet hänvisar och ansluter sig innehållsmässigt till WWF Finlands Vision för skogen/Metsävisio 2025, Deklarationen (24.3.2017) av 68 forskare om följderna av skogsbruksplanerna i Finland samt medborgarinitiativet ”Förpassa kalhyggen till historien” (Avohakkuut historiaan, 17.5.2018).

Program

Pidetään metsistämme parempaa huolta! Kaikki metsän ystävät, tulkaa siis Helsingin Senaatintorille tuomiokirkon portaille lauantaina 27.10. klo 14-16.30. Ottakaa mukaan: lämpimät metsänväriset vaatteet, sienikorit piknikeväineen, kiikarit, istuinalustat ja muuta metsäistä rekvisiittaa, esimerkiksi metsäinen hattu!

Keskeisenä osana kannanottoa toteutamme Senaatintorilla laadukkaan Meidän metsämme -ohjelmakokonaisuuden. Ohjelman toteuttajina on kaikenikäisiä metsän ystäviä, harrastajia, metsänomistajia, tutkijoita, luontoyrittäjiä ja erilaisia metsäalan toimijoita. He kertovat metsän merkityksestä, ilmaisevat huolensa metsän monimuotoisuuden köyhtymisestä sekä jakavat tietoa erilaisista tavoista hyödyntää metsää kestävästi ja suojella sitä. Ohjelmassa on luvassa lyhyitä haastatteluja ja puheenvuoroja, metsähenkistä laulua, tanssia ja muuta – myös osallistavaa – ilmaisutaidetta. Tapahtuman juontaa Johanna Storck. Metsäkuoroa johtaa Johanna Almark Mannila ja tapahtuman koordinaattorina toimii Anni Klein.

Ohjelma rakentuu kolmesta osasta: 1. Metsäilo: jaamme tärkeitä metsäisiä muistoja ja kokemuksia. Iloitsemme ja nautimme metsäjuhlan tunnelmasta. 2. Metsäsuru: kunnioitamme surua menetetystä metsäluonnosta. Saamme tietoa metsien monimuotoisuuden köyhtymisestä. Laulamme itkuvirren. 3. Toivo ja tahto: etsimme yhdessä ratkaisuja metsän monimuotoisuuden turvaamiseksi ja kestävien käyttömuotojen yhteensovittamiseksi. Jaamme tietoa metsien erilaisista suojeluvaihtoehdoista.

Ohjelmaan osallistuvat metsien puolesta hyväntekeväisyysperiaatteella mm. Pirkko Fihlman (Äänellä itkijät ry), Ilona Hankonen, Paloma Hannonen (SLL), Irma Heiskanen (Esiäitien essut), Minna Hokka, Hannes Hyvönen, Ikiruuhi, Henrik Westerholm (Luonnonperintösäätiö), Pauliina Kainulainen (Kohtuus Vaarassa -liike), Aatos Kallio, Juhani Karhumäki (Salon luonnonmetsäsäätiö), Emma Kari (Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmä), Milka Keihäs, Ida Korhonen (Luonto-Liitto), Panu Kunttu (WWF Suomi), Amelie Lindholm ja Siv Ilola (Salo – Lasten Laulukaupunki ry), Erkki Lähde, Eeva-Stiina Lönnemo (Salon TasausKohtuusPaja), Antti Majava (BIOS-tutkimuyksikkö), Sampo Manninen, Santtu Merjanaho (Suomen psykologiliitto), Anitta Miikkulainen (Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri), Panu Pihkala, Toni Ruuska, Pertti Salolainen (Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmä), Heikki Simola, Anna Stenström (Vihreä Elämänsuojelun Liitto), Tero Toivanen (BirdLife Suomi), TMMT Ryhmä ja Birgitta Wulf (Roskisnalle).

Tuontanto, ohjaus ja käsikirjoitus: Työryhmä / Minna Hokka, Eeva Houtbeckers, Juhani Karhumäki, Teemu Lehtinen, Eeva-Stiina Lönnemo, Paula Lönnemo, Ulla Montin, Toni Ruuska, Adina Tallberg, Carmela Wager ja Birgitta Wulf.

Skogsinfo

Elinympäristöjen heikkeneminen

Janne Kotiaho: Elinympäristöjen heikkeneminen

Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho esittelee kansainvälisen luontopaneelin 2018 keväällä julkaisemia arviointiraportteja luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden heikkenemisestä. Lisää tietoa luontopaneelista ja suomenkielinen tiivistelmä löytyvät osoitteesta http://www.syke.fi/luontopaneeli.

WWF:n raportin julkaisutilaisuus

Petri Keto-Tokoi: WWF metsänhoitoraportti

Petri Keto-Tokoi esittelee kirjoittamansa WWF raportin: Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi. Metsähallitus Metsätalous Oy:n kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo on kommentoinut raporttia otsikolla: Ekoratkaisujen hinta pitää saada läpinäkyväksi metsänomistajalle.