Front page

Biological diversity in forests is necessary for life and sustainable wellbeing. Citizen’s OUR FORESTS -comment demands that forests are protected and forestry is developed to become more ecological. Watch video recording of the event on October 27, 2018.

During the next 20 years all 160-year-old forests, that also maintain biodiversity, are vanishing in Finland. In 15 years, some forest inhabitants, such as willow tits and crested tits, have decreased by half. In addition to impoverishing the environment, logging destroys directly animals’ and birds’ nests, despite the fact that disturbing nests is prohibited by the environmental protection laws. Extensive clear-cuts cause traumas for people since the memory-filled and familiar forests are gone for the next generation.

Currently, the quota for logging is being increased. If they are actualised, researchers see it as a problem for the carbon sinks and climate politics of Finland. In other words, short term economic goals threaten the ability of forests to maintain life. At the same time, according to surveys, the majority of Finns would like to maintain forests in their natural state.

Approximately 400 people gathered in the Helsinki Cathedral Crypt 27.10.2018 to take a stand for OUR FORESTS. In the program that consisted of personal stories, artistic elements, and scientific statements both joy and grief for forests was shared. Scientists, forest owners, entrepreneurs and politicians developed ideas for more ecological forestry. The written comment was handed over to the delegate of the minister of environment and the minister of agriculture and forestry. The commentary is linked with WWF Finland’s forest vision, The Finnish Association for Nature Conservation’s forest goals for 2018-2030, a forestry statement signed by 68 researchers on the 24th March 2017 and a citizen’s initiative to pass a law to prohibit clear-cuts in state-owned forests.
  • Metsädialogisarja 3/3 20.1.2021 - Kolmen kerran metsädialogisarjan viimeinen osa järjestettiin 20.1.2021 EspoossaVelskolan toimintakeskuksessa. Kokoonnuimme nuotion ääreen pohtimaan ”miten teemme yhdessä metsiin liittyvää muutostyötä vaikuttavasti ja dialogisesti? ” Kehittelimme ideoita erilaisten muuttuvien metsätavoitteiden tunnistamiseen jamonipuolisen tiedon ja tuen tarjoamiseen dialogisin keinoin. Mukana oli edustajia Metsähallituksesta, Metsäkeskuksesta, BIOS -tutkimusyksiköstä,Aalto-yliopistosta sekä metsänomistajia ja Meidän metsämme-kansalaisliikeen edustajia. Dialogia fasilitoi Timo Järvensivu. Vietimme rennon …
  • Meidän metsämme -kansalaisliikkeen lausunto kansalaisaloitteesta “Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla” 11.1.2021 - Kansalaisaloitteessa laiksi avohakkuiden kieltämiseksi valtion eli Metsähallituksen hallinnoimissa metsissä on kyse meidän kaikkien kansalaisten yhteisesti omistamistametsistä. Vaihtoehdoksi avohakkuille aloitteessa esitetään metsien pitämistä jatkuvasti puustoisina, eli jatkuvaa kasvatusta. Laki sallisi poikkeuksia esimerkiksi vakavissa tuhotapauksissa. Meidän metsämme laatima lausunto toimitettiin maa- ja metsätalousvaliokunnalle 11.1.2021. Valiokunta jatkaa lomansa jälkeen helmikuussa asian valmistelua eduskunnalle. Lausunto
  • Metsädialogi Velskolassa 17.11. Metsädialogisarja 2/3 17.11.2020 - Kolmen kerran metsädialogisarjan toinen osa käytiin 17.11.2020 EspoonVelskolan toimintakeskuksessa. Pieni joukko metsäihmisiä kokoontuinuotion ääreen pohtimaan mitä “kokonaiskestävyys” -käsite voisimetsänkäytön kannalta tarkoittaa ja miten pääsisimme sitä kohti? Mukanaoli edustajia Metsähallituksesta, Ympäristöministeriöstä,Metsäkeskuksesta, BIOS -tutkimusyksiköstä, Åbo Akademista, Aalto-yliopistosta, metsänomistaja ja Meidän metsämme -edustaja. Dialogiafasilitoi Timo Järvensivu. Vietimme päivän tihkusateelta suojassa, välillä kävellen ja käydenvihreän pehmeässä metsässä noron varrella …
  • Metsäkuva Vetoomus kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamisesta 9.11.2020 - Meidän metsämme -kansalaisliike on tänään lähettänyt kirkolle vetoomuksen kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamisesta. Ovatko seurakuntien ja seurakuntayhtymien päättäjät, piispat ja muut toimihenkilöt tietoisia metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja tavoista suojella ja varjella vastuulleen saamaa metsäomaisuutta? Vetoomus hiippakuntavaltuustolle / Brev till stiftsfullmäktige Lehdistötiedote 9.11.2020 / Pressmeddelande 9.11.2020 Allekirjoittamalla tästä linkistä adressit.com-palvelussa olevan saman aloitteen voit vahvistaa ääntämme vetoomuksen …
  • Metsädialogit jatkuvat 18.9.2020 - Meidän metsämme-kansanliikkeen järjestämä kolmen kerran metsädialogisarjan ensimmäinen osa pidettiin perjantaina 18.9.2020 Tammelassa. Valitsimme dialogipaikaksi luonnonkauniin, kahden kansallispuiston Torronsuon ja Liesjärven Tammelan, missä myös metsien käyttö näkyy vahvasti maisemassa. Tarkoituksena oli yhteisestä huolesta käsin etsiä vaihtoehtoisia visioita siitä, miten turvata metsäluonnon monimuotoisuus ja hillitä päästöjä ja samalla sopeutua ilmastonmuutokseen metsien käytön näkökulmasta. Pyrimme kuuntelemaan ja ymmärtämään …
  • meidanmetsamme.org Kuka edustaa metsää metsäneuvostossa? 9.6.2020 - Tiedote 9.6.2020 Biologien ja ekologien täytyy olla paremmin edustettuina kun Suomen metsien kohtalosta päätetään, vaatii Meidän Metsämme -kansalaisliike. Meidän Metsämme -liike vaatii, että Suomen kansallisen, vuoteen 2025 ulottuvan metsästrategian toteuttamista valvovaa ja kehittävää metsäneuvostoa täydennetään. Ministeri Jari Lepän elokuussa 2019 asettamassa neuvostossa on 32 jäsentä. Heistä ylivoimainen enemmistö on metsäteollisuuden tai muita metsän käytön edustajia. …
  • Metsäneuvoston kokoonpanon täydentäminen 3.6.2020 - Meidänmetsämme-kansalaisliikkkessä huomasimme,että metsäneuvoston kokoonpanosta puuttuu lähes kokonaan ekologit, biologit, hydrologit ja vapaat tutkijat! Lähetimme vaatimuksen metsäneuvoston kokoonpanon täydentämiseksi neuvoston kokoajalle,  Maa- ja metsätalous- sekä Ympäristöministeriölle. Tässä vetoomuksemme
  • meidanmetsamme.org Metsädialogin toimintamalli 15.5.2020 - Nyt rohkeasti paikallista tai alueellista metsädialogia suunnittelemaan! Meidän metsämme on koonnut toimintamallin perustuen omiin hyviin metsädialogikokemuksiinsa. Tutustu malliin ja sovella alueellasi vapaasti!  #meidanmetsamme #dialogi ToimintamalliLiite 1: Dialogisuuden periaatteista
  • Suuri viisas vanha puu on kaatunut 5.4.2020 - Suuri viisas vanha puu on kaatunut. Metsän sammalvihreä ja visertävä elämä jatkuu. Metsien ystävät kautta maan surevat suurta luonnonsuojelijaa Pentti Linkolaa. Me kunnioitamme ja kiitämme Penttiä hänen rakkaudestaan ja työstään Luonnon Elämän puolesta. Sitoudumme jatkamaan työtä metsäluonnon hyväksi.  Meidän metsämme -kansalaisliike kehottaa kaikkia metsien ystäviä tekemään muistolahjoituksen Pentin perustamalle Luonnonperintösäätiölle. (Kuva: Mielenterveys-lehti 2001)
  • Metsädialogit jatkuvat! 5.3.2020 - Nyt #metsädialogi vietiin paikallistasolle! Meidän metsämme -työryhmä järjesti ensimmäisen paikallis/alueellisen metsädialogin Salon Vaskiolla 5.3.2020 Mänkärin tilalla. Mukana mm. ELY-keskuksen, Metsäkeskuksen, Salon kaupungin ja seurakunnan, WWF Suomen, Salon luonnonmetsäsäätiön, metsänomistajien ja luonnonsuojelijoiden edustajia. Fasilitattorina toimi jälleen, vuosien kokemuksella Timo Järvensivu. Käytiin innostunutta keskustelua siitä, millaista metsänhoitoa halutaan. Puhuttiin siitä, mitä pitäisi vähentää ja mitä rakentaa tilalle …

Kaikki uutiset

Osallistu keskusteluun aihetunnisteella: #meidänmetsämme

Liity sähköpostilistalle lähettämällä pyyntö osoitteeseen: info@meidanmetsamme.org

Järjestäjät

Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Suomen kohtuusliikkeen metsätyöryhmä. Suomen kohtuusliike on aktiivisten kansalaisten verkosto, joka pyrkii edistämään kohtuullista ja oikeudenmukaista elintapaa maapallon rajojen puittessa. Metsätyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran syksyllä 2017. Työryhmä koostuu aktiivisista kansalaisista, joilla on erilaista asiantuntemusta. Mukana on muun muassa ekologi, teologi, omavaraisviljelijä, kansanmuusikko, tutkijoita, tietojenkäsittelyn asiantuntija ja lavastaja.

Yhteistyössä ovat mukana mm. Suomen luonnonsuojeluliittoNatur och MiljöWWF SuomiLuonnonperintösäätiöMaan ystävätTuomiokirkkoseurakuntaSalon TasausKohtuusPajaSalon luonnonmetsäsäätiöKohtuus vaarassa sekä Kohtuus Kymenlaaksossa -liikkeet, Vihreä elämänsuojelun liitto ja Ilmastovanhemmat.