Etusivu

Monimuotoinen metsäluonto on välttämätön elämälle ja kestävälle hyvinvoinnille. Kansalaisten MEIDÄN METSÄMME -kannanotto vaatii tarvittavien metsän suojelutoimien touteuttamista sekä metsänhoidon kehittämistä ekologisesti kestävämpään suuntaan. Katso videotallenne 27.10.2018 tapahtumasta.

Seuraavan 20 vuoden aikana Suomen metsätalousmailta on katoamassa kaikki yli 160 vuoden vanhuusikään ehtineet, monimuotoisuutta ylläpitävät metsät. Metsän asukkaiden osalta mm. hömötiaisia ja töyhtötiaisia on puolet vähemmän kuin 15 vuotta sitten. Elinympäristöjen köyhdyttämisen lisäksi metsähakkuilla tuhotaan suoraan lintujen ja eläinten pesiä siitä huolimatta, että niiden häiritseminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Laajat avohakkuut aiheuttavat myös ihmisille traumaattisia kokemuksia, joissa muistojen täyttämä tuttu metsä antimineen on poissa seuraavien sukupolvien elämästä.

Tällä hetkellä Suomen metsähakkuiden kiintiöitä kasvatetaan siinä määrin, että tutkijat näkevät kaikkien suunniteltujen puunkäyttöinvestointien toteutumisen vaarana Suomen hiilinieluille ja ilmastopolitiikalle. Toisin sanoen lyhytnäköiset taloustavoitteet uhkaavat metsien kykyä ylläpitää elämäämme. Samaan aikaan kyselyissä valtaosa suomalaisista haluaisi säilyttää metsät mahdollisimman luonnontilaisina.

Noin 400 ihmistä kokoontui Helsingin tuomiokirkon kryptassa 27.10.2018 ottamaan kantaa MEIDÄN METSÄMME puolesta. Ohjelmassa, joka rakentui henkilökohtaisista tarinoista, taiteellisesta ilmaisusta sekä tieteellisistä puheenvuoroista, jaettiin metsäiloa sekä metsäsurua. Tutkijat, metsänomistajat, yrittäjät ja politiikot hautoivat ajatuksia siitä, kuinka metsänhoitoa uudistetaan ekologisesti kestävämmäksi. Kirjallinen kannanotto luovutettiin ympäristoministerin sekä maa- ja metsätalousministerin edustajalle. Kannanotto viittaa ja liittyy sisällöllisesti WWF Suomen metsävisioon 2025, Suomen luonnonsuojeluliiton metsätavoitteisiin 2018-2030, 24.3.2017 julkaistuun 68:n tutkijan julkilausumaan Suomen metsänkäyttösuunnitelmien seurauksista sekä 17.5.2018 julkaistuun Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteeseen.


Järjestäjät

Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Suomen kohtuusliikkeen metsätyöryhmä. Suomen kohtuusliike on aktiivisten kansalaisten verkosto, joka pyrkii edistämään kohtuullista ja oikeudenmukaista elintapaa maapallon rajojen puittessa.

Syksyllä 2016 Salon TasausKohtuusPajan järjestämässä kansalaisforumissa POLKUJA KOHTUUTEEN 2 heräsi metsäryhmätyöskentelyssä Salon Teijon kansallispuistossa ajatus mielenilmaisusta metsien puolesta. Idea jäi hautumaan. Seuraavana syksynä Kohtuus Vaarassa -liikkeen seminaarissa Kolilla toinen kuiskasi toisen korvaan: ”Minä tulen mukaan”. Samana syksynä 2017 kirjeet lähtivät liikkeelle ja työryhmä kokoontui viiden hengen voimin Salossa 4.12.2017. Pian päätettiin, että perinteisen mielenosoituksen sijaan toteutetaan kannanotto ilman marssia ja huutoja. Metodiksi valittiin Active Hope. Työryhmä koostuu aktiivisista kansalaisista, joilla on erilaista asiantuntemusta. Mukana on muun muassa ekologi, teologi, omavaraisviljelijä, kansanmuusikko, tutkijoita, tietojenkäsittelyn asiantuntija ja lavastaja.

Yhteistyössä ovat mukana mm. Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, WWF Suomi, Luonnonperintösäätiö, Maan ystävät, Tuomiokirkkoseurakunta, Salon TasausKohtuusPaja, Salon luonnonmetsäsäätiö, Kohtuus vaarassa sekä Kohtuus Kymenlaaksossa -liikkeet, Vihreä elämänsuojelun liitto ja Ilmastovanhemmat.

Tule mukaan

@mmetsamme

Suosittelemme

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Osallistu keskusteluun aihetunnisteella: #meidänmetsämme

Liity sähköpostilistalle lähettämällä pyyntö osoitteeseen: info@meidanmetsamme.org