Keitä me olemme

Kuva Eeva-Stiina Lönnemo

Meidän metsämme -kansalaisliike on moninainen joukko Suomen ja maailman metsien tilasta huolestuneita tavallisia aktiivisia kansalaisia. Toimintaa koordinoi työryhmä.

Olemme huolissamme metsäluontomme monimuotoisen elämän köyhtymisestä ja meneillään olevasta vakavasta luontokadosta sekä yhä lisääntyvistä metsänhakkuista ja ilmastonmuutoksen etenemistä. Lue kannanottomme.

Haluamme luoda rakentavaa dialogia kaikkien metsäihmisten kanssa, jotta voisimme pitää parempaa huolta metsistämme ja luoda toiveikasta tulevaisuutta ja suojella kaikkea elämää ylläpitävää elävää. Tule mukaan toimintaan!