Lausunnot ja vetoomukset

Meidän metsämme -kansalaisliike Säätytalolla hallitusneuvotteluihin vaikuttamassa. Kuva: työryhmän arkisto

Meidän metsämme -kansalaisliikkeen vaaliteemat

Meidän metsämme –kansalaisliikkeen vaaliteemat, 18.2.2023 – pdf-tiedosto

Meidän metsämme -lausunnot

Meidän metsämme -kansalaisliike antoi lausunnon luonnoksesta kansalliseksi metsästrategiaksi 14.11.2022

Meidän metsämme-kansalaisliikkeen metsäviesti luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle 8.9.2022 Helsingissä.

Meidän metsämme – kansalaisliike on kommentoinut ilmasto- sekä luonnonsuojelulakiluonnosta.

Ympäristöministeriön esitys uudeksi luonnonsuojelulaiksi on kannatettava. Lakiehdotus tuo paljon uutta ja tärkeää tieteelliseen tutkimustietoon perustuvaa ymmärrystä lainsäädäntöön. Ilmastolakia ollaan myös uusimassa. Uusi lakiluonnos sisältää parannuksia nykyiseen lakiin verrattuna.

Avohakkuiden kieltäminen

Kansalaisaloitteessa laiksi avohakkuiden kieltämiseksi valtion eli Metsähallituksen hallinnoimissa metsissä on kyse meidän kaikkien kansalaisten yhteisesti omistamista metsistä. Vaihtoehdoksi avohakkuille aloitteessa esitetään metsien pitämistä jatkuvasti puustoisina eli jatkuvaa kasvatusta. Laki sallisi poikkeuksia esimerkiksi vakavissa tuhotapauksissa.

Meidän metsämme laatima lausunto toimitettiin maa- ja metsätalousvaliokunnalle 11.1.2021. Valiokunta jatkaa lomansa jälkeen helmikuussa asian valmistelua eduskunnalle.

Seurakuntien metsät -vetoomukset

Vetoomukset 2022

Vetoomukset 2021

Vetoomukset 2020

Adressit.com – kirkon metsien monimuotoisuus turvattava – nimienkeräys on päättynyt

Metsäneuvoston täydentäminen

Suomen kansallisen, vuoteen 2025 ulottuvan metsästrategian toteuttamista valvovaa ja kehittävää metsäneuvostoa on täydennettävä. Ministeri Jari Lepän elokuussa 2019 asettamassa neuvostossa on 32 jäsentä. Heistä ylivoimainen enemmistö on metsäteollisuuden tai muita metsän käytön edustajia.

Viesti Suomen hallituksen ilmastokokoukselle

Meidän metsämme -työryhmä oli mukana kirittämässä Suomen hallituksen ilmastokokousta Vuosaaren Hotelli Rantapuiston ulkopuolella.