Vaikuttamistyömme

Meidän metsämme tuomiokirkon kryptassa
Kuva: työryhmän arkisto

Meidän metsämme -kansalaisliike on ottanut kantaa metsiemme tilaan, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja metsien suojeluun. Olemme yhä selvemmin ymmärtäneet metsien merkityksen mm. hiilinieluna ja tarpeen nähdä metsät uusin entistä monimuotoisemmin silmin.

Toivomme, että kannanottojen sisällöstä syntyy monipuolista keskustelua ja myös uutta toimintaa!

Kannanotto

Seurakuntien metsät -vetoomukset

Vetoomukset 2022

Vetoomukset 2021

Vetoomukset 2020

Adressit.com – kirkon metsien monimuotoisuus turvattava – nimienkeräys on päättynyt

Meidän metsämme -lausunnot

Kansalaisaloitteessa laiksi avohakkuiden kieltämiseksi valtion eli Metsähallituksen hallinnoimissa metsissä on kyse meidän kaikkien kansalaisten yhteisesti omistamista metsistä. Vaihtoehdoksi avohakkuille aloitteessa esitetään metsien pitämistä jatkuvasti puustoisina eli jatkuvaa kasvatusta. Laki sallisi poikkeuksia esimerkiksi vakavissa tuhotapauksissa.

Meidän metsämme laatima lausunto toimitettiin maa- ja metsätalousvaliokunnalle 11.1.2021. Valiokunta jatkaa lomansa jälkeen helmikuussa asian valmistelua eduskunnalle.

Meidän metsämme -tiedotteet

Meidän Metsämme -liike vaatii, että Suomen kansallisen, vuoteen 2025 ulottuvan metsästrategian toteuttamista valvovaa ja kehittävää metsäneuvostoa täydennetään. Ministeri Jari Lepän elokuussa 2019 asettamassa neuvostossa on 32 jäsentä. Heistä ylivoimainen enemmistö on metsäteollisuuden tai muita metsän käytön edustajia.

Metsien ystävät kautta maan surevat suurta luonnonsuojelijaa Pentti Linkolaa.

Pentti Linkola – suuri viisas vanha puu on kaatunut 5.4.2020

Meidän metsämme -työryhmä oli mukana kirittämässä Suomen hallituksen ilmastokokousta Vuosaaren Hotelli Rantapuiston ulkopuolella.