Kirkniemen metsädialogi 22.4.2021

Kuva: työryhmän arkisto

Metsädialogi 22.4.2021 kokosi Metsä Groupin Lohjan Kirkniemellä asiantuntevan joukon metsäammattilaisia yhteen pohtimaan miten suomalainen metsien käyttö ja metsäteollisuus sopeutuvat ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamiin reunaehtoihin. Miten voimme katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja keskustella vaihtoehdoista yhdessä?

Mukana olivat Metsä Groupista Ilkka Hämälä, Juha Mäntylä ja Jari Voutilainen, Ympäristöministeriöstä Tarja Haaranen, Suomen ympäristökeskuksesta Saija Kuusela ja Sampo Soimakallio, Helsingin yliopistosta Timo Vesala, BIOS -tutkimusyksiköstä Antti Majava ja Meidän metsämme -kansalaisliikkeestä Eeva-Stiina Lönnemo. Fasilitaattorina toimi Timo Järvensivu.

Aluksi kokoonnuimme Metsä Groupin Nemus Futurumin kestävää metsän- ja luonnonhoitoa esittelevän kohteen avohakkuualueelle. Pääsimme heti hyvään dialogin alkuun ja ydinkysymyksiin mm. hiilestä, lahopuista, linnuista ja sertifikaateista.

Kirkniemen kartanon pihalle pystytetyssä suuressa teltassa kävimme korkeatasoista ja rakentavaa dialogia ja aavistelimme yhteisen pyrkimyksen suuntaa. Pyrimme rakentamaan luottamusta ja tulla kuulluksi. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon huomioiminen metsätaloudessamme tuntui yhteisesti hyväksyttävältä tavoitteelta, mutta millä konkreettisin keinoin kehitämme ja hyödynnämme vähähiilisiä tiekarttoja ja biodiversiteettikarttoja? Miten opimme ymmärtämään mitä eri käsitteet tarkoittavat, kuten kestävä, uusiutuminen, ekologinen? Mikä on metsä?

Näistä on hyvä jatkaa lokakuussa. Iloksemme saimme kutsun jatkaa dialogia samalla porukalla (täydennettynä talousasiantuntijalla) Hyytiälän tutkimusasemalla. Kiitos Timo Vesalalle kutsun esittämisestä!

Kiitos kaikille osallistujille ja Metsä Groupin Kirkniemelle mainioista puitteista.