Kolmen kerran metsädialogisarja 2020-2021

Metsädialogisarja 3/3

Kolmen kerran metsädialogisarjan viimeinen osa järjestettiin 20.1.2021 Espoossa Velskolan toimintakeskuksessa. Kokoonnuimme nuotion ääreen pohtimaan ”miten teemme yhdessä metsiin liittyvää muutostyötä vaikuttavasti ja dialogisesti? ”

Kehittelimme ideoita erilaisten muuttuvien metsätavoitteiden tunnistamiseen ja monipuolisen tiedon ja tuen tarjoamiseen dialogisin keinoin. Mukana oli edustajia Metsähallituksesta, Metsäkeskuksesta, BIOS -tutkimusyksiköstä, Aalto-yliopistosta sekä metsänomistajia ja Meidän metsämme-kansalaisliikkeen edustajia. Dialogia fasilitoi Timo Järvensivu.

Vietimme rennon päivän kauniissa, lumisessa talvisäässä ja pikkupakkasessa. Kävelimme Velskolassa jyhkeiden metsien, peltojen ja puroluonnon rytmittämissä vaihtelevissa maisemissa. Metsäkävelylle mukaan liittyivät kehityspäällikkö Kerttuli Boucht, Asko Leinonen ja Juha Ollila Espoon seurakuntayhtymästä. He kertoivat Espoon metsänhoidon muuttuneista tavoitteista. Kiitos heille mielenkiintoisesta keskustelusta ja osallistumisesta.

Suurkiitos kaikille mukana olleille ja Velskolan toimintakeskuksen ystävälliselle ja palvelualttiille väelle. Olipa antoisa ja mukava päivä.

Metsädialogisarja 2/3

Kolmen kerran metsädialogisarjan toinen osa käytiin 17.11.2020 Espoon Velskolan toimintakeskuksessa. Pieni joukko metsäihmisiä kokoontui nuotion ääreen pohtimaan mitä ”kokonaiskestävyys” -käsite voisi metsänkäytön kannalta tarkoittaa ja miten pääsisimme sitä kohti?

Metsädialogi Velskolassa 17.11.

Mukana oli edustajia Metsähallituksesta, Ympäristöministeriöstä, Metsäkeskuksesta, BIOS -tutkimusyksiköstä, Åbo Akademista, Aalto-yliopistosta, metsänomistaja ja Meidän metsämme -edustaja. Dialogia fasilitoi Timo Järvensivu.

Vietimme päivän tihkusateelta suojassa, välillä kävellen ja käyden vihreän pehmeässä metsässä noron varrella aistimassa myös kaikkea sitä mitä emme silmin näe.

Jaoimme yhdessä edelleen huolta ja pelkoakin meneillään olevasta suuresta muutoksesta ja yritimme löytää ratkaisuja. Näkemyksiä on paljon eikä ole helppo löytää yhtä oikeaa näkemystä yhteiseen käyttöön.

Siitä olimme yhtä mieltä, että  paras tieteellinen tieto pitää saada käyttöön ja samalla ymmärtää, ettei tiede koskaan ole täysin arvovapaata. Kokoonnumme vielä kerran uuden vuoden puolella etsien uusia visioita monimuotoisen ja ilmaston muutosta hillitsevän metsäpolitiikan löytämiseksi.

Kiitos kaikille mukanaolijoille ja Velskolan toimintakeskuksen ystävälliselle ja palvelualttiille väelle.

Metsädialogisarja 1/3

Meidän metsämme-kansanliikkeen järjestämä kolmen kerran metsädialogisarjan ensimmäinen osa pidettiin perjantaina 18.9.2020 Tammelassa. Valitsimme dialogipaikaksi luonnonkauniin, kahden kansallispuiston Torronsuon ja Liesjärven Tammelan, missä myös metsien käyttö näkyy vahvasti maisemassa.

Tarkoituksena oli yhteisestä huolesta käsin etsiä vaihtoehtoisia visioita siitä, miten turvata metsäluonnon monimuotoisuus ja hillitä päästöjä ja samalla sopeutua ilmastonmuutokseen metsien käytön näkökulmasta.

Pyrimme kuuntelemaan ja ymmärtämään toisiamme. Ja tänään erityisesti muistaen Einsteinin sanat: ”Emme voi ratkaista ongelmiamme samalla ajattelulla, jolla ne ovat
syntyneet.” Matkaevääksi saimme Juha Kauppisen kirjasta Monimuotoisuus sitaatit: ”Nämä, jotka eivät puhu, sammalet ja perhoset. Ne vain katoavat sanomatta mitään…On
helppo pelastaa luonnon monimuotoisuus ja ihmiskunta. Riittää kun asettaa kourallisen
eliölajeja ihmisen edelle tärkeysjärjestyksessä, ehdoitta, ilman poikkeuksia.”

Aluksi menimme Liesjärventien varteen ilmaantuneelle laajalle avohakkuualueelle tekemään havaintoja siitä, mitä näimme. Jatkoimme matkaa Portaan kylään varsinaiseen dialogipaikkaan Nahkurinverstaalle. Matkalla havainnoimme Liesjärven kansallispuiston vieressä olevia suometsien avohakkuualoja sekä muita päätehakkuita sekä eri vaiheissa olevia jaksollisen kasvatuksen alueita. Varsinaisessa Dialogissa pyrimme löytämään erilaisia avauksia metsäkeskustelun viemiseksi uudelle tasolle kehäkuvio työkaluna.

Tästä on hyvä jatkaa dialogi-sarjaa. Kiitos kaikille mukana olijoille: Satu Rantala Maa-ja metsätalousministeriöstä, Antti Otsamo Metsähallituksesta, metsänomistaja Irina Niinivaara, Björn Wikström Åbo Akademista, Eeva Houtbeckers Aalto-yliopistosta, Tuomo Kalliokoski Helsingin yliopistosta, Lauri Saaristo TAPIOsta, Antti Majava BIOS tutkimusyksiköstä, Markku Remes Metsäkeskuksesta, Terhi Lehtonen
Ympäristöministeriöstä, Ulla Montin ja Eeva-Stiina Lönnemo Meidän metsämme- työryhmästä ja fasilitaattorina toimi Timo Järvensivu.