Miten metsädialogit alkoivat

Kuva: työryhmän arkisto

Järjestäessämme Meidän metsämme -kannanottoa syksyllä 2018 otimme yhteyttä kaikkiin mahdollisiin metsäisiin tahoihin kuten Metsäkeskukseen. Moni metsäsektorin taho suhtautui varauksella meihin, mutta Mtk:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen reagoi yhteydenottoomme ja yhteys johti tapaamiseen hänen kanssaan.

Tuossa tapaamisessa Juhan aloitteesta syntyi ajatus siitä, että olisi tärkeää järjestää tilaisuus, jossa metsää eri puolilta katsovat tahot olisivat tasapuolisesti edustettuina. Useimmiten on niin, että joku osapuoli kokee olevansa vähemmistönä ja altavastaajana eikä todellista dialogia synny.

Tästä ajatuksesta otimme kopin ja ammattimaisen fasilitaattori Timo Järvensivun kanssa ideoimme metsädialogin. Ensimmäinen järjestettiin jo tammikuussa 2019 Salon Muurlassa.