Kuka edustaa metsää metsäneuvostossa?

meidanmetsamme.org

Tiedote 9.6.2020

Biologien ja ekologien täytyy olla paremmin edustettuina kun Suomen metsien kohtalosta päätetään, vaatii Meidän Metsämme -kansalaisliike.

Meidän Metsämme -liike vaatii, että Suomen kansallisen, vuoteen 2025 ulottuvan metsästrategian toteuttamista valvovaa ja kehittävää metsäneuvostoa täydennetään. Ministeri Jari Lepän elokuussa 2019 asettamassa neuvostossa on 32 jäsentä. Heistä ylivoimainen enemmistö on metsäteollisuuden tai muita metsän käytön edustajia.

Miksi luonnon monimuotoisuuteen, vesiensuojeluun ja ilmastokysymyksiin erikoistuneet
riippumattomat tutkimustahot puuttuvat monialaiseksi tarkoitetusta neuvostosta? Näiden tahojen läsnäolo lisäisi metsäneuvostossa ymmärrystä kaiken perustasta – ekologisesta kestävyydestä. Ekologinen kestävyys varmistetaan, kun päätöksenteko ja toiminta ei vahingoita biologista monimuotoisuutta ja pyrkii säilyttämään ekosysteemien toimivuuden. Ihmisen taloudellinen toiminta tapahtuu luonnon kantokyvyn rajoissa myös pitkällä aikavälillä.

Yhteiskunnassa puhutaan painokkaammin kuin koskaan hiilineutraalisuudesta, luontokadon pysäyttämisestä, ennallistamisesta ja metsien uudenlaisten käyttötapojen mahdollisuuksista. Metsästrategian tulee noudattaa metsien suojelu- ja ilmastotavoitteita. Sosiaalisen hyväksyttävyyden vuoksi kansallisen metsästrategian täytyy myös elää samassa maailmassa kansalaisten metsistä tunteman huolen kanssa.

Pitkän tähtäyksen metsästrategian laatiminen on äärimmäisen vastuullinen tehtävä. Toisistaan ottavat mittaa kasvava metsien talouskäyttö ja uusin luonnontieteellinen tieto. Kehyksenä on yhä hälyttävämmäksi käyvä ekologisen ja ilmastokriisin todellisuus. Siksi metsäneuvoston kokoonpanoa on pikaisesti täydennettävä, jotta se pystyy pätevästi reagoimaan näihin haasteisiin. Meidän Metsämme -kansalaisliikeeseen kuuluu metsien tilasta huolta kantavia ihmisiä eri puolilta Suomea. Toimimme metsien sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden puolesta järjestämällä metsädialogeja yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi.

Meidän metsämme –liike
Ulla Montin

www.meidanmetsamme.org
Twitter: @MMetsamme
info@meidanmetsamme.org
puh 050 523 8259

Lisätietoja Meidän metsämme – liikkeestä:
Eeva Houtbeckers, 045 676 0608, eeva.houtbeckers@aalto.fi