Kirkon on suojeltava metsänsä

Hiljaisuuden temppeli Akka-Kolilla, kuva: Pauliina Kainulainen

Kaikki seurakuntien vanhat metsät tulee suojella ja kaikkia seurakuntien metsiä on hoidettava monimuotoisuutta vaalien. Tätä vaativa Meidän metsämme -kansalaisliikkeen vetoomus keräsi 1400 allekirjoitusta ympäri Suomea. Allekirjoitukset luovutetaan piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle.

Kirkon tulee näyttää esimerkkiä ja uudistaa luontosuhteensa. Metsien käytöstä ja roolista on saatavilla uutta tietoa, jonka perusteella on välttämätöntä ryhtyä toteuttamaan uudenlaista metsänhoitoa.

Vanhat metsät ja metsät hiilivarastoina ovat kirkon aarteita. Annetaan lintujen ja kaikkien eliölajien elää rauhassa.

Kirkon metsien monimuotoisuus turvattava -adressin allekirjoittajien jakauma paikkakunnittain.

Teksti: Metsä ja kirkko -työryhmä