Luonnonmetsät suojeluun heti!

Lähde: Taloustutkimus

Meidän metsämme -kansalaisliike samaistuu metsäkyselyn tuloksiin: 64 prosenttia suomalaisista suojelisi luonnonmetsät viipymättä! Tämä, Luontopaneelin ja tutkijoiden viesti sekä EU:n biodiversiteettistrategia kertoo selvästi, että nyt on viimeinen hetki poliitikkojen kuulla nämä viestit ja toimia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metsäpolitiikan on muututtava!

Tänään 17.2.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace sekä WWF Suomi ovat julkaisseet kyselyn, jonka mukaan 64 prosenttia suomalaisista suojelisi luonnonmetsät viipymättä.
”Vanhat ja monimuotoiset luonnonmetsät ovat suomalaisille tärkeitä”, toteaa Juha Aromaa, Greenpeace Nordenin Suomen apulaismaajohtaja.

Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottaa: ”Luonnonmetsien suojelun lisäksi enemmistö vastaajista kannattaa valtion omistamien vanhojen metsien asettamista välittömään hakkuukieltoon jo ennen pysyvän suojelupäätöksen tekemistä.

Eri tieteenalojen johtavista tutkijoista koostuva Suomen luontopaneeli on ehdottanut, että metsien lisäsuojelu Suomessa tulisi aloittaa viipymättä valtion omistamista vanhoista metsistä ja asettaa ne hakkuukieltoon, kunnes on selvitetty, miten EU:n biodiversiteettistrategian tavoite täytetään. Kyselyn mukaan 68 prosenttia vastaajista on melko tai täysin samaa mieltä hakkuukiellon kanssa.

Valtion omistamien vanhojen metsien asettaminen välittömään hakkuukieltoon on tärkeä toimenpide luontokadon hidastamisessa. Suomalainen metsäluonto köyhtyy hälyttävää tahtia ja luonnonmetsiä hakataan edelleen jopa valtion mailla.

63 prosenttia vastaajista haluaisi luonnonmetsän alle 10 kilometrin päähän omasta kodistaan. Jopa 84 prosenttia suomalaisista toivoi alle 50 kilometrin etäisyyttä.

’Yhä useampi suomalainen haluaa asua lähellä mahdollisimman luonnontilaisia metsiä, mutta vanhojen metsien hakkuut ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina. Luonnonmetsiä on suojeltava tasaisesti ympäri Suomea, mutta erityisen hälyttävä tilanne on eteläisimmässä Suomessa, jossa valtion mailla sijaitsevat suojelemattomat luonnonmetsät ovat jatkuvan hakkuu-uhan alla’, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.”

Meillä on tämän kyselyn tulokset, Luontopaneelin ja tutkijoiden viesti sekä EU:n biodiversiteettistrategia. Nyt on viimeinen hetki poliitikkojen kuulla nämä viestit.

Meidän metsämme –kansalaisliike vetoaa päättäjiin: Metsäpolitiikan on muututtava!