Kymmenys luonnolle -esitys kirkolle

Pekka Huokana, Petri Ahlroth, Tapio Luoma, Paula Lönnemo, Eeva Houtbeckers. Kuva: Ilkka Sipiläinen

Kymmenys luonnolle –esitys luontokartoituksen tilaamisesta seurakuntien ja seurakuntayhtymien metsiin luovutettiin 18.10.2022 arkkipiispa Tapio Luomalle, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokanalle, maankäyttöpäällikkö Harri Palolle ja asiantuntija Ilkka Sipiläiselle.

Kymmenys luonnolle perustuu biodiversiteetin vähimmäissuojelutavoitteeseen metsäluonnon 10 % tiukasta suojelusta. Kirkossa tämä kannattaa toteuttaa siellä, missä seurakunnilla vielä on vanhoja metsiä, luonnontilaisia metsiä ja muutoin monimuotoisuudeltaan arvokkaita metsiä.

Esitämme, että kirkkohallitus tilaa paikkatietoanalyysin Suomen ympäristökeskukselta SYKEltä toteutettavaksi vuonna 2023 sekä toteuttaa maastokartoituksia yhteistyössä paikallisten luontojärjestöjen ja luontokartoittajien kanssa.

Paikkatietoanalyysin avulla seurakuntien virkahenkilöt ja päättäjät saavat yhtenevän pohjan seurakuntien metsänhoitosuunnitelmien päivittämiseksi ja ekosysteemipohjaisuuden jalkauttamiseksi metsänhoitotapoihin ja maastokartoituksiin.

Asiantuntijana Meidän metsämme Metsä ja kirkko –työryhmän pyytämässä tapaamisessa oli SYKEn biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlroth.