Ilona Hankonen: Metso-rahoituksesta sekä paremmasta tiedosta avohakkuiden vaihtoehdoista on metsänomistajille pelkkää hyötyä

Ilona Hankonen

Ilona Hankonen on metsänomistaja, joka tarvitsee metsiltään tuottoa sijoitetulle pääomalle. Hän on valinnut luontoarvopainotteisen metsänhoitolinjan, joka ei ole heikentänyt metsän tuottoa mitenkään. Hankoselle jatkuva kasvatus on antanut hyvän tuoton, jota lahopuun tai ylisuurten säästöpuiden jättäminen ei ole heikentänyt. Hän saisi haavasta tai raidasta mitättömän energiapuun hinnan, kun metsässä nämä puulajit parantavat talouspuiden kasvua pumppaamalla ravinteita ja muodostamalla hyvää kariketta. Metsän monimuotoisuuden säilyttämiseksi ne ovat erityisen tärkeitä.

Hankonen on myös tyytyväinen tekemäänsä 10 vuoden ympäristötukisopimukseen verrattuna Metsäkeskuksen suosittelemiin toimenpiteisiin, joiden kustannuksiin hän epäilee ettei kyseiseltä kohteelta saatavissa oleva hakkuutulo riittäisi. Hänen mielestään suojeluratkaisu oli taloudellisesti tuottavin.

Ilona Hankonen katsoo edustavansa perinteistä “isäntälinjaista” metsätaloutta, jota on aina ollut olemassa. Hän epäilee, että kaikilla metsänomistajilla ei ole riittävästi tietoa vaihtoehdoista tai uskallusta menetellä myös tavanomaisesta poiketen.