Pertti Salolainen: Metso-ohjelman rahoitus vuoteen 2025 pelastettava

Pertti Salolainen

Puhe Meidän metsämme -tilaisuudessa 27.10.2018 klo 14.00

Vanhojen metsien kohtalo on Suomessa vakavasti uhattuna. Kun sellukattiloita ollaan rakentamassa kuvainnollisesti sanoen jokaiseen niemen notkoon ja saarelmaan, on välttämätöntä lisätä erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpien vanhojen metsien suojelua. Tähän on Metso-ohjelman vahvistaminen luonnonsuojelualueiden perustamisen lisäksi oiva keino.

Valtion määrärahoja leikattiin suunnitelmissa alun perin rankasti vuosina 2016-2019. Jälkeenpäin Metso-ohjelmaan on kuitenkin lisätty rahoitusta siten, että tälle vuodelle ELY-keskusten tavoite on yhteensä 4500 hehtaaria, kun se viime vuonna oli vain 3400 hehtaaria. Tänä vuonna on Metsoon arvioitu käytettävän 25 miljoonaa euroa. Tavoite on ensi vuodesta alkaen 3900 hehtaaria vuodessa vuoteen 2025 asti. Tämä edellyttää, että käytettävissä on vuosittain 20 miljoonaa euroa.

Tämä on tavoite, josta ei missään olosuhteissa saa tinkiä. Täältä Meidän metsämme -tilaisuudesta lähtee vahva vaatimus saada ne 20 miljoonaa euroa ja vähintään 3900 Metso-hehtaaria jokaiseen budjettiin vuoteen 2025 asti.

Suomalaiset ovat aina rakastaneet metsiään ja nykyinen kiivas elämänrytmi on nostanut luonnon ja sen suojelemisen korkealle kansalaisten arvomaailmassa. Kaikki luonnonsuojelualueemme ovat kokeneet voimakkaan kukoistuksen ja esimerkiksi Nuuksio ja Sipoonkorpi ovat lähes ylikulutuksessa. On korostettava, että avohakkuun jälkeen istutettu puupelto ei ole metsä, eikä siitä koskaan tule metsää. Suomessa on paljon puuta, mutta vain vähän metsää.

Pertti Salolainen
Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän pj