Metsädialogisarja 2/3

Metsädialogi Velskolassa 17.11.

Kolmen kerran metsädialogisarjan toinen osa käytiin 17.11.2020 Espoon
Velskolan toimintakeskuksessa. Pieni joukko metsäihmisiä kokoontui
nuotion ääreen pohtimaan mitä ”kokonaiskestävyys” -käsite voisi
metsänkäytön kannalta tarkoittaa ja miten pääsisimme sitä kohti? Mukana
oli edustajia Metsähallituksesta, Ympäristöministeriöstä,
Metsäkeskuksesta, BIOS -tutkimusyksiköstä, Åbo Akademista, Aalto
-yliopistosta, metsänomistaja ja Meidän metsämme -edustaja. Dialogia
fasilitoi Timo Järvensivu.

Vietimme päivän tihkusateelta suojassa, välillä kävellen ja käyden
vihreän pehmeässä metsässä noron varrella aistimassa myös kaikkea sitä
mitä emme silmin näe. Jaoimme yhdessä edelleen huolta ja pelkoakin
meneillään olevasta suuresta muutoksesta ja yritimme löytää ratkaisuja.
Näkemyksiä on paljon eikä ole helppo löytää yhtä oikeaa näkemystä
yhteiseen käyttöön. Siitä olimme yhtä mieltä, että  paras tieteellinen
tieto pitää saada käyttöön ja samalla ymmärtää, ettei tiede koskaan ole
täysin arvovapaata. Kokoonnumme vielä kerran uuden vuoden puolella
etsien uusia visioita monimuotoisen ja ilmaston muutosta hillitsevän
metsäpolitiikan löytämiseksi.

Kiitos kaikille mukanaolijoille ja Velskolan toimintakeskuksen
ystävälliselle ja palvelualttiille väelle.

Metsädialogi Velskolassa 17.11.

Vetoomus kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamisesta

Metsäkuva

Meidän metsämme -kansalaisliike on tänään lähettänyt kirkolle vetoomuksen kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamisesta. Ovatko seurakuntien ja seurakuntayhtymien päättäjät, piispat ja muut toimihenkilöt tietoisia metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja tavoista suojella ja varjella vastuulleen saamaa metsäomaisuutta?

Allekirjoittamalla tästä linkistä adressit.com-palvelussa olevan saman aloitteen voit vahvistaa ääntämme vetoomuksen vastaanottajille!

Metsäkuva
Salon Luonnonmetsäsäätiön arkisto