Vetoomus kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamisesta

Meidän metsämme -kansalaisliike on tänään lähettänyt kirkolle vetoomuksen kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamisesta. Ovatko seurakuntien ja seurakuntayhtymien päättäjät, piispat ja muut toimihenkilöt tietoisia metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja tavoista suojella ja varjella vastuulleen saamaa metsäomaisuutta?

Allekirjoittamalla tästä linkistä adressit.com-palvelussa olevan saman aloitteen voit vahvistaa ääntämme vetoomuksen vastaanottajille!

Metsäkuva
Salon Luonnonmetsäsäätiön arkisto