Työ metsien puolesta jatkuu

Töyhtötiainen, kuva Martti Santakari

Kevättalvi 2021. Meidän metsämme-työryhmässä suunnittelemme parhaillaan seuraavaa metsädialogia, joka käydään Metsä Groupin Kirkniemellä Lohjalla huhtikuussa. Mukaan on tulossa pieni, mutta arvovaltainen asiantuntijajoukko, jonka tavoitteena on käydä rakentavaa tulevaisuuksiinkin kurottuvaa dialogia, jossa keskustellaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteista ja toimenpiteistä Suomen metsäluonnon osalta.

Tekeillä on myös metsäinen dokumenttisarja Svenska Yle Femin kanssa.

Kaikkiin Suomen evankelisluterilaisiin seurakuntiin ja seurakuntayhtymiin on lähtenyt vetoomus kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vetoomuksen voi käydä ainakin pääsiäiseen saakka allekirjoittamassa osoitteessa https://www.adressit.com/kirkon_metsien_monimuotoisuus_turvattava

Toivottavasti vetoomus kaikkine lähdetietoineen ja ehdotuksineen voisi toimia tukena paikallistason metsänpuolustustoimissa!

Teksti: Eeva-Stiina Lönnemo