Meidän metsämme -työryhmän kesäkokous pohti toimintaansa ja tulevia teemoja

Kuva: Paula Lönnemo

Pidämme esillä edelleen kysymystä omistusoikeudesta. Näin muotoilimme asiaa Twitterissä 22.4. YK:n #MotherEarthDay-päivänä: “Half of our nesting birds no longer survive in our forests. In the word ‘our’ is isncluded the entire Web of Life, as well as dead material. ‘Our’ is not about owning; it is about habitats, pure water, pure air, health and a sound climate.

Työryhmä koolla; mustikkamehua skool! Kuva: Eeva Houtbeckers

Haluamme toimia “kääntäjinä” metsään liittyvien käytännön harjoittajien välillä, pyrkien puhuttelevaan ja rakentavaan tapaan puhua kaikille osapuolille ymmärrettävästi.

Paneudumme metsien kohtelun vaihtoehtoihin toimimalla mm. jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen edistämiseksi (yhteistyössä Silva ry:n kanssa). Silva on tehnyt mainoita, erittäin informatiivisia webinaareja jatkuvan kasvatuksen käytännöistä. Suosittelemme lämpimästi:

Pyrimme pitämään keskustelussa esillä erityisesti metsien hiilensidontaa, maaperän ja juuriston osuutta siinä.

Muistutamme EU:n 30 % suojelutavoitteesta.

Etsimme keinoja saada ihmiset ja itsemme ymmärtämään miksi monimuotoisuus on niin tärkeää!

Teksti: Eeva-Stiina Lönnemo