Metsille toivoa

Kuva: Paula Lönnemo

Meidän metsämme -kansalaisliike tukee luontokartoitusten jatkumista valtion metsissä ja 30 % suojelutavoitetta.

Iloitsemme WWF Suomen ja nyt Koneen säätiön rahoittamasta luontokartoitusprojektista Metsähallituksen metsissä. Meidän metsämme -liike tukee tätä työtä yhdessä omistamissamme metsissä, sillä valtion vanhat metsät ja luonnonmetsät tulee mielestämme suojella pysyvästi ja taloustavoitteet korjattava sen mukaisesti. Suomi on sitoutunut EU:n ja YK:n monimuotoisuustavoitteisiin ja siten myös luonnonmetsien suojeluun. Meneillään olevissa luontokartoituksissa pyritään löytämään valtion viimeiset luonnonmetsät ja luontokartoitusten tulosten turvin saada ne pysyvään suojeluun.

Kuvassa metsäkartoittaja Ari Aalto, kuva: Arttu Timonen/WWF

Lue lisää työryhmän tärkeästä työstä WWF Suomen sivuilla

Iloitsemme myös EU:n biodiversiteettistrategian tuomasta 30 % suojelutavoitteesta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden edellytykset on turvattava koko maassa.

Kuvassa professori Janne Kotiaho, kuva: Robert Seger/HBL-ARKIV

Suojelutavoitteen saavuttamiseksi helpoin keino olisi, että valtio, kunnat ja seurakunnat suojelisivat kaikki yli 100-vuotiaat metsänsä ja muut arvokkaat metsänsä. Miten hyvin näitä metsiä on kartoitettu kunnissa ja seurakunnissa? Metso-ohjelman rahoitusta on lisättävä, laajennettava ja seurattava siten, että rahoitus vastaa kysyntään joka puolella maata.

Joululahjavinkki!

Lopuksi vielä ajankohtainen joululahjavihje: osallistu joukkorahoituskampanjaan, jonka tuloksella jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen yhdistys Silva ry aikoo julkaista jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen oppaan.

Näin Silva ry kertoo suunnitelmistaan: “Oppaan kirjoittaa palkittu tietokirjailija Pekka Juntti ja editoinnista ja jäsentelystä vastaavat Jenni Räinä ja Anna Ruohonen. Kirjan julkaisee ammattikustantamo. Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry tuo vankan asiantuntemuksensa mukaan”.

Osallistu ja levitä sanaa!

Tammikuussa Meidän metsämme metsädialogit jatkuvat Jyväskylän seudulla!
Toivotamme kaikille metsän ystäville ja metsän puolesta työtä tekeville virvoittavaa joulua ja toivorikasta uutta vuotta!

Työryhmän puolesta Eeva-Stiina ja Paula Lönnemo