Lue ja kuuntele!

Meidän metsämme monimuotoisuus on edelleen vakavasti uhattuna! Tässä kaksi erinomaisen asiapitoista kuuntelu- ja lukusuositusta: Minne hömötiaiset ja muut katosivat? ja Puiden asukkaat.

“Puolet Suomessa pesivistä linnuista on joko uhanalaisia tai kuuluu silmällä pidettäviin lajeihin. Hömötiaisilla, peltosirkuilla, haara- ja räystäspääskyillä, riekolla ja monella monella muulla lajilla menee huonosti. Lintujen elintila hupenee tehomaatalouden, peltoalueiden yksipuolistumisen, vesistön rehevöitymisen ja soiden ojittamisen myötä.”

Biologi Pertti Koskimies ja valokuvataiteilija Sanni Seppo olivat Sari Valton haastateltavina joulukuussa 2021. Suosittelemme kuuntelemaan asiapitoista ohjelmaa.

Hömötiainen. Kuva: Martti Santakarti

Puiden asukkaat

Petri Keto-Tokoin ja Juha Siitosen kirja Puiden asukkaat on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen tietopaketti. Se avaa silmät miljoonien vuosien aikana kehittyneelle metsiemme elämälle ja kertoo seikkaperäisesti Suomen 25 tavallisimman puun seuralaislajeista. Kirja toivoo, että oppisimme ymmärtämään puiden ja niiden asukkaiden elämää syvemmin.

Olen ehtinyt lukea vain männyn seuralaisista ja näen jo nyt metsän ja puut aivan uusin silmin! “Puut ovat ennen kaikkea eläviä olentoa, jotka vuorostaan ylläpitävät suurta joukkoa muita eläviä olentoja. Luonto on täynnä ekologisia vuorovaikutuksia, eikä siinä ole mitään turhaa.” Jos haluat oppia näkemään puut metsältä, tähän kirjaan kannattaa tutustua.

Teksti: Eeva-Stiina Lönnemo