Muurlan metsädialogi toukokuu 2022

Metsädialogit jatkuvat

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Muurlan-dialogi-kuva-2-1024x683.jpg

Juhlimme metsädialogien 3-vuotistaivalta Salon Muurlassa 22.5.2022 työryhmämme sekä muutaman yhteistyökumppanin kanssa. Ensimmäinen dialogi järjestettiin juuri Muurlassa reilut kolme vuotta sitten tammikuussa 2019. Muurlan opisto tarjoaa rauhalliset ja miellyttävät puitteet luovalle dialogille; kulttuuriympäristön, hyvän ruoan ja kauniin luonnon Ylisjärven rannalla.

Tällä kertaa mukana olivat työryhmästämme Houtbeckers Eeva, Simo Häkli,
Hanna Jyske, Eeva-Stiina Lönnemo, Paula Lönnemo, Ulla Montin ja Toni
Ruuska. Yhteistyökumppanit; aluesihteeri Ina Rosberg Suomen
luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piiristä ja toiminnanjohtaja Annukka
Valkeapää Metsän jatkuvankasvatuksen yhdistys Silva ry:stä. Kutsuvieraaksi
olimme pyytäneet myös erikoistutkija Sauli Valkosen Suomen
luonnonvarakeskuksesta, sillä hän on keskittynyt metsän jatkuvan kasvatuksen
tutkimuksiin. Dialogin fasilitoinnin hoiti taidokkaasti Timo Järvensivu.

Pohdimme yhdessä miksi mikään ei muutu (tai muutosvauhti on asetettuihin
tavoitteisiin nähden liian hidas) vaikka tutkimus- ja empiiristä tietoa on rutkasti
tarjolla? Monet metsätalouteen ja metsänhoitoon ja erityisesti jatkuvaan
kasvatukseen liittyvät myytit vellovat vielä pitkälti voimissaan. Sauli Valkosen
(Luke) esitys mursi näitä myyttejä. Myös vallan keskittymistä metsäasioissa
pidettiin ongelmallisena.

Aktivismi on kuluttavaa ja siksi puhuimme myös siitä, mihin meidän kannattaa
keskittää voimamme. Dialogisten metsäkeskustelujen uskottiin avartavan
osallistujien ymmärrystä, herättävän ajatuksia sekä purkavan turhia
vastakkainasetteluja. Metsädialogit varmasti jatkuvat eri teemojen merkeissä
mutta myös muunlainen yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa
luontopositiivisuuden lisäämiseksi olisi tärkeää. Yhdessä tekeminen innostaa ja
toisten tuki on elinehto jaksamiselle.

Kiitos kaikille teille, jotka olitte mukana.