Tule metsämarssille la 24.9.2022!

Nyt marssitaan metsäluonnon ja hiilinielujen puolesta!

Metsämarssi kokoontuu lauantaina 24.9. Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Tampereella.

Helsingissä marssi kokoontuu la 24.9. klo 13.45 Senaatintorilla. Lisätietoja muiden paikkakuntien marsseista tulee myöhemmin.

Tampereen metsämarssi: https://fb.me/e/3QtobYaK2
Jyväskylän metsämarssi: https://fb.me/e/1M8oBwgu4
Oulun metsämarssi: https://fb.me/e/1Cg5N4Vfu

Seuraa somessa!
Instagram: @metsamarssi2022
Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/737657924000354

Sanna Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan ottanut tavoitteekseen vahvistaa Suomen hiilinieluja ja -varastoja sekä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen Suomessa. Lupauksista huolimatta metsiemme hiilinielut ovat romahtaneet, eikä edes valtion omia viimeisiä luonnonmetsiä ole saatu suojelun piiriin.
Kuluneen kesän alussa selvisi, että Suomen maankäyttösektori on ensimmäistä kertaa hiilinielun sijaan päästölähde. Tämä on seurausta mm. viime vuoden kovista hakkuista ja puuston kasvun hidastumisesta. Nielujen romahdus on merkittävä uhka Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi metsien voimakas käyttö heikentää lukuisten metsälajien elinympäristöä ja kiihdyttää luontokatoa.
Nyt on aika toimia asetettujen tavoitteiden eteen. Hallitus voi vielä pysäyttää hiilinielujen huolestuttavan kehityksen toteuttamalla Suomen ilmastopaneelin esittämän pelastusohjelman, jossa määritellään tarvittavat nopeat keinot nielujen parantamiseksi. Suojelemalla monimuotoisuudelle korvaamattomat metsät Suomi voi vielä estää näiden ainutlaatuisten elinympäristöjen katoamisen ja hillitä luontomme köyhtymistä.
Jotta suuntamme kääntyisi kohti kestävää tulevaisuutta, tulee meidän vaatia sitä yhdessä. Liity mukaan Metsämarssille lauantaina 24.9.2022 osoittamaan Suomen hallitukselle, että nyt on aika kuunnella asiantuntijoita, lunastaa lupaukset ja asettaa rajat ilmasto- ja luontotavoitteet vesittäville hakkuille!

Vaadimme, että hallitus…

…suojelee välittömästi kaikki valtion mailla sijaitsevat suojelemattomat luonnonmetsät ja vanhat metsät.
…käynnistää toimet, joilla suojellaan 30 prosenttia Suomen metsistä.
…ottaa käyttöön metsäkatomaksun sekä muita vaikuttavia keinoja maankäyttösektorin hiilinielujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi.
…vähentää merkittävästi talousmetsien hakkuita valtion mailla.
…turvaa rahoituksen luonnontilaisten ja vanhojen metsien vapaaehtoiselle suojelemiselle yksityismailla.

Metsämarssin 2022 järjestävät:

Climate Move
Ei polteta tulevaisuutta -kampanja
Elokapina
Finnwatch
Fridays for Future
Greenpeace
Ilmastovanhemmat
Ilmastoisovanhemmat
Luonto-Liitto
Luonto-Liiton Metsärymä
Maan ystävät ry
Meidän metsämme
Metsäliike
Suomen Luonnonsuojeluliitto
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: https://bit.ly/3AuFxf2