Metsät vaaliteemaksi

Meidän metsämme-työryhmästä osallistuimme ympäristöministerin kutsumana liikkeiden yhteiseen ilmasto- ja luontokeskusteluun vihreiden puoluetoimistolla 23.1.2023.

Maria Ohisalo totesi aluksi meneillään olevan ainutlaatuisen momentumin; suunnanmuutos on käynnissä, nyt on kiristettävä tahtia ja metsät tulevat olemaan tämän työn ytimessä.

Meidän metsämme- kansalaisliike oli ainoa, joka otti esille kasvupakosta luopumisen ja kohtuutalouden. Tässä työryhmän laatimat kärkiteemat vaalikevääseen liittyen, jotka tilaisuudessa esittivät Eeva-Stiina ja Simo:

Aiomme kampanjoida ensisijaisesti somen ja verkostojemme kautta ja teemojamme ovat:

  • jatkuvasta talouskasvupakosta luopuminen, mikä tarkoittaa lyhytnäköisestä ihmiskeskeisyydestä luopumista eli systeemin muutosta sekä mielenmuutosta
  • tarvitaan siis ymmärryksen lisääminen siitä, että vihreä siirtymä ei tarkoita ylikulutuksen jatkumista vaan suunniteltua supistamista
  • tämä onnistuisi esimerkiksi sillä, että hallitus kohtuullistaa Metsähallituksen tulostavoitteita ja uudistaa Metsähallituksen käyttämän metsänhoito-oppaan kriteerit ja ohjeet
  • kaikkien vanhojen eli yli 100-vuotiaiden metsien suojelu alkaen valtion eli meidän metsistä
  • ympäristölainsäädännön uusiminen, joka tarkoittaa esimerkiksi erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoittamista, suojelemista ja lain noudattamisen valvonnan parantamista
  • metsäkokonaisuuksien pirstouttaminen on lopetettava, pesimärauhaa kunnioitettava ja vesistöjä suojeltava.

Hauskaa oli, kun lopuksi esitettiin kysymys siitä, miten tärkeää olisi nyt vaalienkin alla tuoda esille metsänomistajien tilanne, heidän todellisia etujaan kun kukaan ei aja. Kerroimme MoMeLi -aloitteestamme, joka herätti kiinnostusta. MoMeLin ajatus siis elää. MoMeLi on työnimi projektille “Moninaisten Metsänomistajien Liitto”.

Samalla luovutimme Meisän metsämme-kannanoton metsien puolesta ministeri Ohisalolle.