Luontomarssilla 18.3.2023 vaaliteemoillamme

Kuva: Paula Lönnemo

Luontokato ja ilmaston kuumeneminen on pysäytettävä, jotta suomalaisille rakkaista maisemista ja hyvinvointivaltiosta voidaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Nyt on aika vaatia toimia kevään eduskuntavaaleissa valittavilta päättäjiltä! Meidän metsämme -banderollin alla marssimme Helsingissä ja olemme marssimassa myös Jyväskylässä. Tule mukaan!

MEIDÄN METSÄMME -kansalaisliikkeen vaaliteemat

Suomen metsämaasta talousmetsiä on 90 %. Metsäluonto on yksipuolistunut, pirstoutunut ja nuorentunut. Yhä jatkuvat vanhojen metsien hakkuut tuhoavat eliölajien elinympäristöjä ja köyhdyttävät entisestään metsäluontoa.

Montrealin sopimuksen mukaan kaikkialla ja kaikissa luontotyypeissä tulee suojella 30 % ja EU:n biodiversiteettistrategian mukaan tiukasti 10 %.

Turvallisempaa ja reilumpaa luonnon kannalta olisi suojella 50 %.

Kysymys on uudenlaisesta ajattelutavasta ja siitä seuraavasta systeemin muutoksesta. Tarvitaan ymmärrystä siitä, että vihreä siirtymä ei tarkoita ylikulutuksen jatkumista vaan sopeutumista luonnon kantokykyyn ja planetaaristen rajojen mukaista kohtuullistamista.

Metsä on ilman, veden, hapen ja vielä pitkälti tutkimattoman maaperän monimuotoinen kaikkea elämää ylläpitävä verkosto. Vasta ymmärrettyämme tämän voimme ryhtyä perusteellisesti vaikuttaviin toimiin sekä ilmastokriisin että luontokadon pysäyttämiseksi.

Meidän metsämme -kansalaisliikkeen vaatimukset eduskuntavaalien 2023 ehdokkaille:

 • Hallitus kohtuullistaa Metsähallituksen metsään liittyvää tulostavoitetta sekä velvoittaa siihen, että Metsähallituksen käyttämän metsänhoito-oppaan kriteerit ja ohjeet vastaavat uusinta ekologista tietämystä.
 • Metsien hakkuumäärää pienennetään ekologisesti kestävälle, ekosysteemipalvelut turvaavalle ja ilmastotavoitteet toteuttavalle tasolle.
 • Kaikki vanhat eli yli 100-vuotiaat metsät suojellaan alkaen valtion eli meidän metsistämme.
 • Metsäkokonaisuuksien pirstouttaminen lopetetaan niin, että laajat yhtenäiset metsäalueet sekä metsäalueiden kytkeytyneisyys turvataan yli kuviorajojen (vähintään ekologisin käytävin).
 • Lintujen pesimärauha ja elinympäristöt turvataan ja vesistöjä suojellaan.
 • Ympäristölainsäädäntö uusitaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoittamista, suojelemista ja lain noudattamisen valvonnan parantamista. Metsälain 10 § rikkomuksista on oltava vaikuttavat seuraamukset.

Meidän metsämme –työryhmä

Luontomarssin vaatimukset seuraavalle hallitukselle

Lauantaina 18.3. järjestetään suuri luontomarssi Helsingissä ja paikalliset marssit ainakin Tampereella, Jyväskylässä, Turussa, Kuopiossa, Oulussa, Raaseporissa ja Kartimonjoella. Järjestäjinä useita luonto- ja ympäristöjärjestöjä, yhdistyksiä, kansalaisliikkeitä ym.

Seuraavan hallituksen tulee pysäyttää luontokato ja:

 • Suojella viimeiset luonnon- ja vanhat metsät ja 30 % Suomen maa- ja vesialueista.
 • Turvata riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus sitomalla se 1 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
 • Säätää ilmastolakia vastaava luontolaki ja uudistaa metsälaki ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi.

Seuraavan hallituksen tulee siirtyä ilmastotavoitteista ilmastotekoihin ja:

 • Laatia hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoittaa metsien hakkuita.
 • Korjata taloudelliset ohjauskeinot saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisiksi ja vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maataloutta, liikennettä ja energiataloutta.
 • Ohjata kysyntää ja kulutusta kohti ilmasto- ja luontoystävällistä arkea.

Lisätietoja, också på svenska, also in English, Davvisámegiella