Kaksi uunituoretta metsäkirjaa

Tärkeät, kauniit, tietoa ja viisautta välittävät metsäteokset, jotka avaavat sydämen ja pään, on julkaistu!

Nämä upeat kirjat

  • Pohjoistuulen metsä: kuvauksia viimeisistä luonnonmetsistä ja
  • Muuttuva metsä

auttavat näkemään vanhan metsän ja talousmetsän uusin silmin ja ymmärryksin.

Pohjoistuulen metsä : kuvauksia viimeisistä luonnonmetsistä. Ritva Kovalainen, Sanni Seppo, Raija Marja-aho, Tuomo Pirttimaa, Pekka Malinen. 2023.

“Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon valokuvataiteellinen tietokirja Pohjoistuulen metsä matkaa monelle suomalaiselle tuntemattomaan luonnonmetsään.

Suuri tuntematon – suomalainen luonnonmetsä –on koti kymmenille tuhansille eliöille. Yksi asuu pöllön oksennuspallossa, toinen keloutuvan ikivanhan männyn tyvessä, kolmas tarvitsee monipeninkulmaisen erämaan. Jollekin metri on pitkä matka, toiselle vuosisata liian lyhyt ja kaikki kietoutuvat monimutkaisten vuorovaikutusverkostojen kautta toisiinsa.

Kahden palkitun valokuvaajan Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon kirja Pohjoistuulen metsä johdattaa luonnonmetsään, joka sinnittelee saarekkeina itärajan tuntumassa Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa.

Sanni Seppo ja Ritva Kovalainen
Kuva: Meidän metsämme arkistokuva

Luonnonmetsän hypermeressä hukat ja kultiaiset pyrähtelevät, viestit kulkeutuvat maanalaisissa verkostoissa, tuulen tuomina hajumolekyyleinä tai infra- ja ultraääninä. Siellä ekologiset prosessit pitävät yllä ekosysteemien kirjoa, vanhat, väärät, hitaasti kasvaneet, suuret, kuolevat ja kuolleet puut luovat runsautta ja jatkuvuutta. Vesi kiertää ja puhdistuu.

Hiili sitoutuu ja varastoituu metsän runsauteen.

Kirja perustuu monivuotiseen kuvaustyöhön luonnonmetsissä, tieteellisiin julkaisuihin, raportteihin, kaunokirjallisiin metsäkuvauksiin, vuoropuheluun tutkijoiden ja aktivistien kanssa sekä eri foorumeilla käytävään metsäkeskusteluun.

Kirja sisältää yli 400 valokuvaa ja graafisia kuvia.”

Pohjoistuulen metsä

Muuttuva metsä. Pekka Juntti, Anna Ruohonen. 2023. Käytännönläheinen opas kestävään ja tuottavaan metsänhoitoon.

“Suomalaista metsää on hoidettu pitkään avohakkuisiin perustuen. Juuri nyt metsäluontomme voi huonommin kuin koskaan. On muutoksen aika. Metsän jatkuva kasvatus on tie ekologisempaan ja taloudellisesti kestävämpään metsätalouteen. Yli puolet yksityisistä metsänomistajista käyttää jo menetelmää. Turun kaupunki on siirtynyt jatkuvaan kasvatukseen kaikissa metsissään.

Pekka Juntti ja Anna Ruohonen
Kuva: Sampo Manninen

Selkeä, perusteelliseen tutkimustyöhön pohjautuva opas antaa metsänomistajalle konkreettiset ohjeet saada metsästä hyvä tulo niin, että se säilyy metsäisenä. Kirjoittajien edellinen teos Metsä meidän jälkeemme (2019) oli myyntimenestys ja voitti Tieto-Finlandian.”

Muuttuva metsä