Hallituspuolueille!

Tällä viikolla hallitus päättää valtionbudjetista, jolla tulee olemaan suuri merkitys Suomen luonnolle ja meille ihmisille, jotka olemme osa sitä.

Alla olemme koonneet hallituspuolueille lähettämämme Meidän metsämme -kansalaisliikkeen vetoomuksen luonnonsuojelulle ja hiilineutraalisuustavoitteelle 2035.

  • Valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät tulee välittömästi suojella kaikilta hakkuilta. Tarvitsemme niitä sellaisina kuin ne ovat.
  • Leikkaukset luonnonsuojelurahoista on peruttava. Myös ne valtaisat tuet, jotka aiheuttavat luonnon tuhoa on peruttava. METSO-rahoitus on turvattava maan kattavasti ja tuleville vuosille.
  • Hiilinielut on pelastettava. Maankäyttösektorin tulee saada uusi ilmastosuunnitelma.

Till regeringspartierna!

Denna vecka fattar regeringen beslut om en statsbudget som kommer att ha en stor betydelse för Finlands natur och för oss som människor som en del av den.

Nedan har vi sammanfattat medborgarrörelsen Våra skogars vädjan angående naturskyddet och kolneutralitetsmålet 2035 som vi skickat till regeringspartierna.

  • Statens gamla skogar och skogar i naturligt tillstånd måste omedelbart skyddas från alla slag av hyggen. Vi behöver dem som de är.
  • Nedskärningen av naturskyddspengarna måste inhiberas och det enorma stödet till ändamål som innebär skada för miljön måste dras in. METSO-finansieringen måste tryggas för varje år och för varje del av landet.
  • Nettokolsänkorna måste räddas. Markanvändningssektorn måste få en ny klimatplan.