Erkki Lähde: Jatkuva kasvatus kunnan tai seurakunnan metsien hoidon ja hakkuun menetelmäksi

Erkki Lähde

Moni kunta ja seurakunta omistaa metsiä ja useimmiten siellä, missä ihmiset ulkoilisivat mielellään! Sivun lopussa on tarjolla metsänhoidon professori emeritus Erkki Lähteen toimittama teksti, jolla sellaisenaan tai sopivasti täydentäen ja kehittäen voit itse tai yhteisösi kanssa tehdä kotikunnallesi tai seurakunnallesi aloitteen kotiseutusi metsien tilan ja tuoton huomattavaksi kohentamiseksi. Luonnos perustuu Pälkäneellä tehtyyn aloitteeseen.

Aloite kannattaa perustaa ja sille kerätä kannattajien allekirjoituksia www.kuntalaisaloite.fi palvelussa, jos kunta on siellä mukana. Muussa tapauksessa aloitteelle voi kerätä kannattajia allekirjoituslehdille ja toimittaa ne kirjallisen aloitteen kanssa kunnan kirjaamoon tai kirkkoherranvirastoon. Kuntalaisaloitteet on käsiteltävä 2 kuukauden kuluessa, jos tekijöinä on vähintään 2% kunnan asukkaista.

Ladattava aloitepohja

Kuntalaisaloitemainos.pdf
Kuntalaisaloite.docx