Hyytiälän metsädialogi 4.-5.10.2021

Hyytiälässa mittausasema SMEARin "hiukkasmökin" edustalla. Kuva: Timo Järvensivu

Metsädialogit jatkuivat 4.-5.10. 2021 Hyytiälän metsäasemalla, jonne Timo Vesala oli kutsunut Metsä Groupin Kirkniemellä viime huhtikuulla koolla olleen joukon jatkamaan dialogia. Paikalla olivat Saija Kuusela ja Sampo Soimakallio SYKEstä, Antti Majava BIOS tutkimusyksiköstä, YM:n Tarja Haarasen estyttyä osallistumasta, hänen paikallaan oli Taina Ihaksi Kaakkois-Suomen ELY keskuksesta, MetsäGroupista Juha Mäntylä ja Ilkka Hämälän sijalla Sari Pajari-Sederholm, Eeva-Stiina Lönnemo Meidän metsästämme ja Timo Vesala “isäntänä” sekä Timo Järvensivu fasilitaattorina.

Dialogin lähtökohtana oli meille yhteinen faktapohja: ekologinen kestävyys (luontokato ja ilmastonmuutos) joka asettavaa metsienkäytölle rajat. Mitä tämä faktapohja tarkoittaa konkreettisesti metsäalalle Suomessa: Minkä pitää muuttua? Mistä pitää luopua? Minkälaisilla käytännön toimilla tarvittavaan muutoksen päästäisiin? Minkälaisiin muutostoimiin olemme valmiit sitoutumaan?

Pyrimme rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja toivoimme jälleen voivamme myös keskustella mahdollisesta yhteisestä ulostulosta. Tärkeintä oli keskustelu, yhdessä ajattelu ja yhteisen näkemyksen rakentamisen mahdollisuus.

Hyytiälän metsäasema ja isäntänä toimiva Timo Vesala tarjosivat meille hienot puitteet. Tutustuimme SMEAR tutkimusasemaan, saimme kuulla Lippulaivahankkeesta https://carbonaction.org/fi/accc-lippulaivahanke/ ja meille tarjottiin hyvää ruokaa, saunaa ja mahdollisuus makoisiin uniin.
Aktiivista dialogia kävimme, yritimme ainakin kuulla ja ymmärtää toisiamme vaikka emme vastauksia kysymyksiimme löytäneetkään.

Yhteenvetona voimme todeta, että tarvitsemme jatkuvaa keskustelua, jossa pureudumme yhdessä metsiin, ilmastoon ja luontokatoon liittyviin kysymyksiin. Keskustelun on pohjauduttava tutkimustietoon. Seuraavissa dialogeissa on hyvä pureutua fokusoidusti ideoiden yhdessä konkreettisia ratkaisuja etsien pala kerrallaan.

Meidän metsämme Eeva-Stiina heitti lopuksi kaikille avoimen kutsun tuoda ideoita seuraavan dialogin aiheiksi ja paikaksi.
Kiitos kaikille mukana olleille.
Kuudes sukupuuttoaalto etenee, ilmasto lämpenee, dialogi jatkuu…

Teksti: Eeva-Stiina Lönnemo