Lue ja kuuntele!

Meidän metsämme monimuotoisuus on edelleen vakavasti uhattuna! Tässä kaksi erinomaisen asiapitoista kuuntelu- ja lukusuositusta: Minne hömötiaiset ja muut katosivat? ja Puiden asukkaat. “Puolet Suomessa pesivistä linnuista on joko uhanalaisia tai kuuluu silmällä pidettäviin lajeihin. Hömötiaisilla, peltosirkuilla, haara- ja räystäspääskyillä, riekolla ja monella monella muulla lajilla menee huonosti. Lintujen elintila hupenee tehomaatalouden, peltoalueiden yksipuolistumisen, vesistön rehevöitymisen… Jatka lukemista Lue ja kuuntele!

Metsille toivoa

Kuva: Paula Lönnemo

Meidän metsämme -kansalaisliike tukee luontokartoitusten jatkumista valtion metsissä ja 30 % suojelutavoitetta. Iloitsemme WWF Suomen ja nyt Koneen säätiön rahoittamasta luontokartoitusprojektista Metsähallituksen metsissä. Meidän metsämme -liike tukee tätä työtä yhdessä omistamissamme metsissä, sillä valtion vanhat metsät ja luonnonmetsät tulee mielestämme suojella pysyvästi ja taloustavoitteet korjattava sen mukaisesti. Suomi on sitoutunut EU:n ja YK:n monimuotoisuustavoitteisiin ja… Jatka lukemista Metsille toivoa

Tero Mustonen puhuu metsistä

Tero Mustonen; ammattikalastaja ja IPCC raportin yksi pääkirjoittajista kertoo metsistä ja tulevaisuudesta selkeällä ja rakentavalla tavalla. Suosittelemme kuunneltavaksi erinomaisen Ylen Sunnuntaivieras -haastattelun viime elokuulta. “Dosentti, filosofiantohtori Tero Mustonen ei puhu luonnosta teoriassa. Ammattikalastaja tietää konkreettisesti, mitä ilmastonmuutos käytännössä jo nyt tarkoittaa. Mustonen on yksi pian julkaistavan YK:n ilmastopaneelin kuudennen raportin pääkirjoittajista, sen lisäksi hän ennallistaa… Jatka lukemista Tero Mustonen puhuu metsistä

Kolme vuotta aktiivista kansalaistoimintaa

Mistä Meidän metsämme -kansalaisliike tupsahti ilmoille? Kansalaisliikkeen syntysijoille pääset katsomalla tuoreen ohjelmakoosteen 27.10.2018 Helsingissä pidetystä kansalaisten metsägaalasta. Kansalaisten metsägaala, video 38 min Ohjelmassa kerrotaan metsäilosta ja todetaan, kuinka paljon hyvää me metsältä saamme. Sanoin ja sävelin annamme tilaa yhteiselle metsäsurulle. Lopuksi katsomme uusin silmin toimiaksemme niin, että metsäluonto pysyy monimuotoisena ja osana ilmastonmuutoksen hillintää. Meidän… Jatka lukemista Kolme vuotta aktiivista kansalaistoimintaa

Hyytiälän metsädialogi 4.-5.10.2021

Hyytiälässa mittausasema SMEARin "hiukkasmökin" edustalla. Kuva: Timo Järvensivu

Metsädialogit jatkuivat 4.-5.10. 2021 Hyytiälän metsäasemalla, jonne Timo Vesala oli kutsunut Metsä Groupin Kirkniemellä viime huhtikuulla koolla olleen joukon jatkamaan dialogia. Paikalla olivat Saija Kuusela ja Sampo Soimakallio SYKEstä, Antti Majava BIOS tutkimusyksiköstä, YM:n Tarja Haarasen estyttyä osallistumasta, hänen paikallaan oli Taina Ihaksi Kaakkois-Suomen ELY keskuksesta, MetsäGroupista Juha Mäntylä ja Ilkka Hämälän sijalla Sari Pajari-Sederholm,… Jatka lukemista Hyytiälän metsädialogi 4.-5.10.2021

Meidän metsämme -työryhmän lausuntoja

Meidän metsämme – työryhmä on kommentoinut ilmastolaki- sekä luonnonsuojelulakiluonnosta. Kehotamme kaikkia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen saarten hakkuiden lopettamisesta. METSO-rahoitusta on lisättävä, koska tarve on huutava! Meidän metsämme – kansalaisliike ottaa aktiivisesti kantaa luonnon monimuotoisuuden edistämisen puolesta ja on kommentoinut ilmasto- sekä luonnonsuojelulakiluonnoksia seuraavasti. Luonto- ja ilmastokriisit on mahdollista ratkaista vain yhdessä Ekologisesti vaikuttavia ja luontoarvoiltaan merkittäviä suojelualueita… Jatka lukemista Meidän metsämme -työryhmän lausuntoja

Meidän metsämme -työryhmän kesäkokous pohti toimintaansa ja tulevia teemoja

Kuva: Paula Lönnemo

Pidämme esillä edelleen kysymystä omistusoikeudesta. Näin muotoilimme asiaa Twitterissä 22.4. YK:n #MotherEarthDay-päivänä: “Half of our nesting birds no longer survive in our forests. In the word ‘our’ is isncluded the entire Web of Life, as well as dead material. ‘Our’ is not about owning; it is about habitats, pure water, pure air, health and a… Jatka lukemista Meidän metsämme -työryhmän kesäkokous pohti toimintaansa ja tulevia teemoja

Seurakuntalaiset vetoavat kirkon päättäjiin

Arkkipiispa Tapio Luoma vastaanotti seurakuntalaisten vetoomuksen. Kuva: Ulla Montin

1400 seurakuntalaista eri puolelta Suomea vetoaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon päättäjiin ja vaatii kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamista. Toukokuussa Meidän metsämme -kansalaisliikkeen edustajat Eeva Houtbeckers, Paula Lönnemo ja Ulla Montin luovuttivat allekirjoitukset arkkipiispa Tapio Luomalle. Adressi kirkon metsien monimuotoisuuden puolesta on suunnattu hiippakuntavaltuustoille, piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle. Kirkon tulee näyttää esimerkkiä ja uudistaa luontosuhteensa. Siksi seurakuntien ja seurakuntayhtymien… Jatka lukemista Seurakuntalaiset vetoavat kirkon päättäjiin

Metsädialogit jatkuivat Metsä Groupin Kirkniemellä

Töyhtötiainen, kuva Martti Santakari

Metsädialogi 22.4.2021 kokosi Metsä Groupin Lohjan Kirkniemellä asiantuntevan joukon metsäammattilaisia yhteen pohtimaan miten suomalainen metsien käyttö ja metsäteollisuus sopeutuvat ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamiin reunaehtoihin. Miten voimme katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja keskustella vaihtoehdoista yhdessä? Mukana olivat Metsä Groupista Ilkka Hämälä, Juha Mäntylä ja Jari Voutilainen, Ympäristöministeriöstä Tarja Haaranen, Suomen ympäristökeskuksesta Saija Kuusela ja Sampo Soimakallio, Helsingin… Jatka lukemista Metsädialogit jatkuivat Metsä Groupin Kirkniemellä

Kirkon on suojeltava metsänsä

Hiljaisuuden temppeli Akka-Kolilla, kuva: Pauliina Kainulainen

Kaikki seurakuntien vanhat metsät tulee suojella ja kaikkia seurakuntien metsiä on hoidettava monimuotoisuutta vaalien. Tätä vaativa Meidän metsämme -kansalaisliikkeen vetoomus keräsi 1400 allekirjoitusta ympäri Suomea. Allekirjoitukset luovutetaan piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle. Kirkon tulee näyttää esimerkkiä ja uudistaa luontosuhteensa. Metsien käytöstä ja roolista on saatavilla uutta tietoa, jonka perusteella on välttämätöntä ryhtyä toteuttamaan uudenlaista metsänhoitoa. Vanhat metsät… Jatka lukemista Kirkon on suojeltava metsänsä