Meidän metsämme -työryhmän kesäkokous pohti toimintaansa ja tulevia teemoja

Kuva: Paula Lönnemo

Pidämme esillä edelleen kysymystä omistusoikeudesta. Näin muotoilimme asiaa Twitterissä 22.4. YK:n #MotherEarthDay-päivänä: “Half of our nesting birds no longer survive in our forests. In the word ‘our’ is isncluded the entire Web of Life, as well as dead material. ‘Our’ is not about owning; it is about habitats, pure water, pure air, health and a… Jatka lukemista Meidän metsämme -työryhmän kesäkokous pohti toimintaansa ja tulevia teemoja

Seurakuntalaiset vetoavat kirkon päättäjiin

Arkkipiispa Tapio Luoma vastaanotti seurakuntalaisten vetoomuksen. Kuva: Ulla Montin

1400 seurakuntalaista eri puolelta Suomea vetoaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon päättäjiin ja vaatii kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamista. Toukokuussa Meidän metsämme -kansalaisliikkeen edustajat Eeva Houtbeckers, Paula Lönnemo ja Ulla Montin luovuttivat allekirjoitukset arkkipiispa Tapio Luomalle. Adressi kirkon metsien monimuotoisuuden puolesta on suunnattu hiippakuntavaltuustoille, piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle. Kirkon tulee näyttää esimerkkiä ja uudistaa luontosuhteensa. Siksi seurakuntien ja seurakuntayhtymien… Jatka lukemista Seurakuntalaiset vetoavat kirkon päättäjiin

Metsädialogit jatkuivat Metsä Groupin Kirkniemellä

Töyhtötiainen, kuva Martti Santakari

Metsädialogi 22.4.2021 kokosi Metsä Groupin Lohjan Kirkniemellä asiantuntevan joukon metsäammattilaisia yhteen pohtimaan miten suomalainen metsien käyttö ja metsäteollisuus sopeutuvat ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamiin reunaehtoihin. Miten voimme katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja keskustella vaihtoehdoista yhdessä? Mukana olivat Metsä Groupista Ilkka Hämälä, Juha Mäntylä ja Jari Voutilainen, Ympäristöministeriöstä Tarja Haaranen, Suomen ympäristökeskuksesta Saija Kuusela ja Sampo Soimakallio, Helsingin… Jatka lukemista Metsädialogit jatkuivat Metsä Groupin Kirkniemellä

Kirkon on suojeltava metsänsä

Hiljaisuuden temppeli Akka-Kolilla, kuva: Pauliina Kainulainen

Kaikki seurakuntien vanhat metsät tulee suojella ja kaikkia seurakuntien metsiä on hoidettava monimuotoisuutta vaalien. Tätä vaativa Meidän metsämme -kansalaisliikkeen vetoomus keräsi 1400 allekirjoitusta ympäri Suomea. Allekirjoitukset luovutetaan piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle. Kirkon tulee näyttää esimerkkiä ja uudistaa luontosuhteensa. Metsien käytöstä ja roolista on saatavilla uutta tietoa, jonka perusteella on välttämätöntä ryhtyä toteuttamaan uudenlaista metsänhoitoa. Vanhat metsät… Jatka lukemista Kirkon on suojeltava metsänsä

Verkkosivumme ovat uudistuneet

Meidän metsämme -kansalaisliikkeellä on uudet verkkosivut. Uudistuneet sivut kuvaavat paremmin nykyistä toimintaa. Niillä esitellään selkeämmin toiminnan kirjo, joka kattaa metsädialogit, vaikuttamistyön ja toimintaohjeet. Lisäksi sivut esittelevät kattavammin toiminnan historiaa, mukana olevia toimijoita ja mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Edelliset sivut rakentuivat lokakuussa 2018 Helsingissä järjestetyn Meidän metsämme -kannanoton ympärille. Sittemmin toiminta on laajentunut ja vakiintunut. Palautetta uusista… Jatka lukemista Verkkosivumme ovat uudistuneet

Julkaistu
Kategoria(t): Blogi

Työ metsien puolesta jatkuu

Töyhtötiainen, kuva Martti Santakari

Kevättalvi 2021. Meidän metsämme-työryhmässä suunnittelemme parhaillaan seuraavaa metsädialogia, joka käydään Metsä Groupin Kirkniemellä Lohjalla huhtikuussa. Mukaan on tulossa pieni, mutta arvovaltainen asiantuntijajoukko, jonka tavoitteena on käydä rakentavaa tulevaisuuksiinkin kurottuvaa dialogia, jossa keskustellaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteista ja toimenpiteistä Suomen metsäluonnon osalta. Tekeillä on myös metsäinen dokumenttisarja Svenska Yle Femin kanssa. Kaikkiin Suomen… Jatka lukemista Työ metsien puolesta jatkuu