Luonnon monimuotoisuusdialogi aarnimetsän siimeksessä Haltialassa

Kävimme vilkasta keskustelua luonnon monimuotoisuuden peruspilareista metsäyritysten ja -järjestöjen edustajien sekä tutkijoiden kanssa Helsingin Haltialassa. Pohdimme kukin osaltamme sitä, mikä on ihmisen rooli elonkirjon turvaamisessa ja onko lisääntyvä puunkäyttö lainkaan yhdistettävissä monimuotoisuusarvoihin ja -tavoitteisiin? Mukana järjestyksessään kolmannessa järjestämässämme metsädialogissa olivat mukana: Aleksi Lehikoinen (akatemiatutkija – linnut, LUOMUS), Sampo Manninen (metsänomistaja, Metsien jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva… Jatka lukemista Luonnon monimuotoisuusdialogi aarnimetsän siimeksessä Haltialassa

Ekologisen kriisin juurilla -seminaari

ke 12.6.2019, klo 14-16:30, Viikin kampus Talouskasvua pidetään yhä enemmissä määrin pääsyynä ilmastonmuutokselle ja biologiselle joukkotuholle. Ratkaistakseen ekologisen kriisin, yhteiskuntien ja ihmisyhteisöjen on vapauduttava talouden kasvupakosta. Mutta miksi se on niin vaikeaa? Tervetuloa keskustelemaan juurisyistä kanssamme! Ohjelma: 14:00 Tervetuloa, Juuri & Juuri –hirsiveistosten luona 14:15 Juuri & Juuri -hirsiveistosten avajaisseremonia, Hannes Aleksi Hyvönen, hirsirakentaja ja… Jatka lukemista Ekologisen kriisin juurilla -seminaari

Minkälainen on metsäsuhteemme ja metsiemme tulevaisuus – tästä keskusteltiin Riihimäellä eri järjestöedustajien kesken

Meidän metsämme -työryhmä kutsui jo toisen kerran metsäalan asiantuntijoita ja vaikuttajia metsädialogiin vaihtamaan ajatuksia metsä- ja luontosuhteestamme sekä metsiemme käytön kestävyydestä elinympäristöjen muuttuessa. Pohdittiin myös minkälaisia metsämme ovat tulevaisuudessa, sadan vuoden kuluttua. Mielipide-eroja löytyi metsien hyödyntämisen asteesta, suojelutarpeesta, metsänkäytön keinoista ja niiden vaikuttavuudesta. Näistä näkemysten aste-eroista huolimatta, kaikki kuitenkin pitivät metsiemme turvaamista tärkeänä hyvinvointimme ja… Jatka lukemista Minkälainen on metsäsuhteemme ja metsiemme tulevaisuus – tästä keskusteltiin Riihimäellä eri järjestöedustajien kesken

Metsäasiantuntijat keskustelivat Salossa Muurlan opistolla kannanoton esiin nostamista aiheista

Meidän metsämme -työryhmä kutsui metsäalan asiantuntijoita ja vaikuttajia yhteiseen dialogi-tyyppiseen keskusteluun, jonka aiheena oli metsätalouden kestävyys eri näkökulmista. Ajatusten vaihdossa oli mukana Meidän metsämme kannanoton työryhmän edustajien lisäksi metsäasiantuntijoita Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta (MTK) ja metsänhoitoyhdistyksistä; sekä metsäekologian ja luonnonhoidon asiantuntijoita Tampereen ammattikorkeakoulusta, Metsäkeskuksesta ja Suomen luonnonsuojeluliitosta. Päivän aluksi käytiin kävelyllä talousmetsässä, jonka omistajien tavoitteina… Jatka lukemista Metsäasiantuntijat keskustelivat Salossa Muurlan opistolla kannanoton esiin nostamista aiheista

Kannanoton videotallenne

Taltioitu 27.10.2018 Meidän metsämme -tapahtumassa. 0:00 Aloituslaulut / Ikiruuhi Duo 9:25 Kannanoton avaus / juontaja Johanna Storck, työryhmän pj. Paula Lönnemo 13:06 Kannanoton suojelijan Kari Mäkisen tervehdys / TT Pauliina Kainulainen Metsäilo 15:02 Katso luontoa ja huomaa / Amelie Lindholm, Siv Ilola (Salo – Lasten laulukaupunki) 20:20 Metsän merkitys / Aura Kelloniemi 26:08 Metsän eläimet ja… Jatka lukemista Kannanoton videotallenne

Ilona Hankonen: Metso-rahoituksesta sekä paremmasta tiedosta avohakkuiden vaihtoehdoista on metsänomistajille pelkkää hyötyä

Ilona Hankonen on metsänomistaja, joka tarvitsee metsiltään tuottoa sijoitetulle pääomalle. Hän on valinnut luontoarvopainotteisen metsänhoitolinjan, joka ei ole heikentänyt metsän tuottoa mitenkään. Hankoselle jatkuva kasvatus on antanut hyvän tuoton, jota lahopuun tai ylisuurten säästöpuiden jättäminen ei ole heikentänyt. Hän saisi haavasta tai raidasta mitättömän energiapuun hinnan, kun metsässä nämä puulajit parantavat talouspuiden kasvua pumppaamalla ravinteita… Jatka lukemista Ilona Hankonen: Metso-rahoituksesta sekä paremmasta tiedosta avohakkuiden vaihtoehdoista on metsänomistajille pelkkää hyötyä

Pertti Salolainen: Metso-ohjelman rahoitus vuoteen 2025 pelastettava

Puhe Meidän metsämme -tilaisuudessa 27.10.2018 klo 14.00 Vanhojen metsien kohtalo on Suomessa vakavasti uhattuna. Kun sellukattiloita ollaan rakentamassa kuvainnollisesti sanoen jokaiseen niemen notkoon ja saarelmaan, on välttämätöntä lisätä erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpien vanhojen metsien suojelua. Tähän on Metso-ohjelman vahvistaminen luonnonsuojelualueiden perustamisen lisäksi oiva keino. Valtion määrärahoja leikattiin suunnitelmissa alun perin rankasti vuosina 2016-2019. Jälkeenpäin… Jatka lukemista Pertti Salolainen: Metso-ohjelman rahoitus vuoteen 2025 pelastettava

Henrik Westerholm ja Juhani Karhumäki kertoivat metsän suojelusta säätiöiden kautta

Meidän metsämme -kannanotossa pitivät jaetun puheenvuoron Luonnonperintösäätiön Henrik Westerholm sekä Salon luonnonmetsäsäätiön Juhani Karhumäki. Nämä säätiöt ovat suojelleet mittaamattoman arvokkaita kohteita Suomessa. Kuka tahansa voi pienelläkin summalla osallistua metsäalueiden suojeluun. Meidän metsämme muistuttaa, että juhlapäivinä näiden säätiöiden avulla voi antaa luonnon ystävälle hienon lahjan tai perustaa keräyksen omalle merkkipäivälleen.

Erkki Lähde: Jatkuva kasvatus kunnan tai seurakunnan metsien hoidon ja hakkuun menetelmäksi

Moni kunta ja seurakunta omistaa metsiä ja useimmiten siellä, missä ihmiset ulkoilisivat mielellään! Sivun lopussa on tarjolla metsänhoidon professori emeritus Erkki Lähteen toimittama teksti, jolla sellaisenaan tai sopivasti täydentäen ja kehittäen voit itse tai yhteisösi kanssa tehdä kotikunnallesi tai seurakunnallesi aloitteen kotiseutusi metsien tilan ja tuoton huomattavaksi kohentamiseksi. Luonnos perustuu Pälkäneellä tehtyyn aloitteeseen. Aloite kannattaa… Jatka lukemista Erkki Lähde: Jatkuva kasvatus kunnan tai seurakunnan metsien hoidon ja hakkuun menetelmäksi

Hannes Hyvönen: Jos halutaan rakentaa puusta, tarvitaan laadukasta rakennuspuuta

Hirsirakentaja, taiteilija ja Hirsitaito ry:n varapuheenjohtaja Hannes Hyvönen arvostaa pohjoisen puun todella hienoksi ja kauniiksi materiaaliksi. Valitettavasti Suomessa on yli puoli vuosisataa metsienkäsittelyllä pyritty maksimoimaan määrää eli hakkuista saadut kuutiot.   Hyvösen mukaan tämän vuoksi kunnon puuta ei tahdo löytyä ja mekaaninen puunjalostus on laatukriisissä. Piensahat, höyläämöt, veistämöt ja puusepänliikkeet toimivat Suomessa kourallisen intohimotyöläisia varassa.… Jatka lukemista Hannes Hyvönen: Jos halutaan rakentaa puusta, tarvitaan laadukasta rakennuspuuta